Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Doprovodný program věda pro život

GAUDEAMUS - AKADÉMIA BRATISLAVA 4. - 6. 10. 2022

Nahlédněte do zákulisí vysokých škol a jejich studijních programů.

v doprovodném programu se vám představí:

OSTRAVSKÁ univerzita

Gerontooblek

Gerontooblek je na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity využíván v rámci předmětu  KAM/BPSM - Moderní technologie, inovace a výzkum v sociální práci se seniory a pro Erasmus + studenty v předmětu KAM/ ABSMA - Smart Technologies in Social Work. Studenti mohou „zažít“ stáří prostřednictvím gerontoobleku, který dokáže simulovat obtíže spojené s vyšším věkem. Gerontooblek obsahuje různé komponenty, například závaží na nohy, ruce, hrudník nebo ortézy pro simulaci omezení hybnosti. Gerontooblek simuluje to, jak s věkem ztrácíme svalovou hmotu a jak tělo „chřadne“.  Součástí gerontoobleku jsou například i brýle, které dokáží simulovat nejčastější oční obtíže ve vyšším věku. Součástí jsou i sluchátka která dokáží simulovat problémy se sluchem, nebo speciální rukavice, které simulují stařecký třes. Gerontooblek obsahuje řadu dalších komponentů – například boty, které simulují nestabilitu pohybu, límec, který omezuje pohyby krční páteře. Studenti poznají jak je těžké se v tomto obleku pohybovat, nebo si sednout. Studenti si tak mohou uvědomit, jak fyzické obtíže omezují člověka z hlediska naplňování jiných potřeb, třeba sociálních potřeb. Na základě této zkušenosti pak probíhá diskuze se studenty o tom, jaké potřeby senioři mají, jaké dopady může mít fyzické omezení na kvalitu života.

UNIVERZITA KARLOVA

Věda je pro Karlovku zábava, výzva i odhalování tajemna. Ve Vědě pro život představíme tyto fakulty UK: 

  • Přírodovědeckou fakultu
  • Matematicko-fyzikální fakultu
  • Fakultu sociálních věd
  • Lékařskou fakultu v Hradci Králové
  • Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové
  • Filozofickou fakultu
  • Teologické fakulty UK 

Přijďte na Karlovku ochutnat vysokoškolské studium a vyzkoušet si vědu. Věda není věda! A to zdaleka není vše! Pojďte se bavit na Karlovku!

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Na stánku bude možnost nahlédnout do zákulisí jednotlivých studijních programů díky ukázkám, pokusům nebo kvízům, které si jednotlivé fakulty připravily.