Doprovodný program věda pro život

GAUDEAMUS NITRA 10. - 11. 11. 2021

Nahlédněte do zákulisí vysokých škol a jejich studijních programů.

v doprovodném programu se vám představí:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI:

Neděláme z vědy vědu:

  • Fakulta tělesné kultury: krokoměry, měření BMI
  • Přírodovědecká fakulta: hlavolamy, kvízy, Pevnost poznání
  • Pevnost poznání: pokusy, hlavolamy, atd.


ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE:

  • exponát eyetrackingu
  • exponát RFID
  • súpravou pre daktyloskopiu osôb
  • exponát zameraný na vývoj počítačových hier
  • termokamera
  • 3D skener alebo model konštrukcie s notebookom

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE:

Tajomstvo vôní a chutí (na tanieri): Prezentácia Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, moderných trendov vo výučbe v nadväznosti na prípravu vysoko kvalitných odborníkov nielen pre potravinársky priemysel či špecializované laboratóriá. Kontakt s najmodernejšou laboratórnou technikou a metódami ponúka študentom možnosť už počas štúdia nielen poznávať tajomstvá chutí a vôní toho, čo máme na tanieri, ale poznať čo najviac z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života cez kvalitu našich potravín.

Nie je (agro)technika ako technika...: Prezentácia Technickej fakulty SPU v Nitre zameraná na priblíženie toho, čo ponúka záujemcom o štúdium a najmä možnosti praktického  smerovania budúceho absolventa fakulty, ktorá bola kedysi spojená výhradne s poľnohospodárskou technikou. Časy sa však menia a (agro)technika má rôzne formy a podoby.

Krajina -- Zeleň -- Život: Prezentácia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre s predstavením toho, ako sa študenti fakulty učia spoznávať a tvorivo realizovať spojenie nášho každodenného života s úžitkovou a okrasnou zeleňou. Od spoznávania krajiny okolo nás, záhradníctvo cez krajinnú a záhradnú architektúru až ku geografickým informačným systémom.

Keď sa povie agrobiológia: Prezentácia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorá by mala záujemcom o štúdium priblížiť aktuálne možnosti štúdia  na fakulte, ktorá sa spája najmä s tradičnými poľnohospodárskymi "koreňmi", teda rastlinnou a živočíšnou produkciou, ale ktorá reaguje na potreby súčasnosti v podobe ponuky integrácie najnovších vedeckých trendov do tejto oblasti. Patrí sem napríklad genetika a šľachtenie nielen rastlín a živočíchov, ale aj nutričná genetika, problematika (najmä zdravej) výživy ľudí, rozvoja vidieka v spojení s agrárnou produkciou, chov zvierat v spojení s terapeutickým využitím a pod.

 

 

Zpět na doprovodné programy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace