Program přednášek - Gaudeamus® 2010

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2010, Brno, od 2. do 5. listopadu 2010


Úterý 2.11.2010

Sál A

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.40 - 10.20Aktuální podmínky studia na českých vysokých školách
10.25 - 11.05Univerzita Palackého v Olomouci
11.10 - 11.50Vysoké učení technické v Brně
11.55 - 12.35Masarykova univerzita v Brně
12.40 - 13.00Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.05 - 13.45Univerzita Karlova v Praze
13.50 - 14.10Anglo-americká vysoká škola
14.15 - 14.25Bankovní institut vysoká škola
14.30 - 15.00DAAD - Informační centrum Praha
15.10 - 16.00David Deyl - koncertní vystoupení, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sál B

8.40 - 9.00University College Birmingham
9.05 - 9.25Masarykova univerzita v Brně
9.30 - 10.10Univerzita Pardubice
10.15 - 10.25Škoda Auto a.s. Vysoká škola
10.30 - 10.50Vysoká škola podnikání, a.s.
10.55 - 11.25Mendelova univerzita v Brně
11.30 - 11.50Vyšší odborná škola publicistiky
11.55 - 12.15Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
12.20 - 12.40Vysoká škola finanční a správní
12.45 - 13.45Vysoká škola ekonomická v Praze
13.50 - 14.20Představení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14.25 - 14.45Fontys University
14.50 - 15.10Prague College, Staňte se odborníkem a umělcem v oblasti multimédií, studujte BA (Hons) Fine Art na Prague College


Středa 3.11.2010

Sál A

8.40 - 9.00Fontys University
9.05 - 9.15Bankovní institut vysoká škola
9.20 - 9.40Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
9.45 - 10.15České vysoké učení technické v Praze
10.20 - 11.00Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25Univerzita obrany
11.30 - 12.10Vysoké učení technické v Brně
12.15 - 12.55Masarykova univerzita v Brně
13.00 - 13.20Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.25 - 14.05Univerzita Karlova v Praze
14.10 - 14.30Anglo-americká vysoká škola
14.35 - 14.55Vyšší odborná škola publicistiky
15.00 - 15.20Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Sál B

9.05 - 9.25Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.30 - 10.10Univerzita Pardubice
10.15 - 10.35Metropolitní univerzita Praha
10.40 - 10.50Škoda Auto a.s. Vysoká škola
10.55 - 11.15Česká zemědělská univerzita v Praze
11.20 - 12.00Ostravská univerzita v Ostravě
12.05 - 12.25University of New York in Prague
12.30 - 12.50Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
13.00 - 13.40Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
13.45 - 14.15Technická univerzita v Liberci
14.20 - 15.00Technická univerzita v Liberci, módní přehlídka


Čtvrtek 4.11.2010

Sál A

9.00 - 9.40Univerzita Pardubice
9.45 - 10.15České vysoké učení technické v Praze
10.20 - 11.00Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25Univerzita obrany
11.30 - 12.10Vysoké učení technické v Brně
12.15 - 12.55Masarykova univerzita v Brně
13.00 - 13.20Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.25 - 14.05Univerzita Karlova v Praze
14.10 - 14.30Anglo-americká vysoká škola
14.35 - 15.05DAAD - Informační centrum Praha

Sál B

9.05 - 9.25Masarykova univerzita v Brně
9.30 - 10.10Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.15 - 10.25Škoda Auto a.s. Vysoká škola
10.30 - 10.50Ostravská univerzita v Ostravě
11.05 - 11.25University of New York in Prague
11.30 - 11.50Vyšší odborná škola publicistiky
11.55 - 12.25Mendelova univerzita v Brně
12.30 - 12.50Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
12.55 - 13.15Vysoká škola finanční a správní
13.20 - 13.50Představení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
13.55 - 14.15Long Bay College, Auckland, New Zealand
14.20 - 14.30Bankovní institut vysoká škola
14.35 - 14.45Vysoká škola obchodní a hotelová Brno


Pátek 5.11.2010

Sál A

9.20 - 9.40Johannes Kepler Universität
9.45 - 9.55Bankovní institut vysoká škola
10.00 - 10.40Vysoké učení technické v Brně
10.45 - 11.25Masarykova univerzita v Brně
11.30 - 11.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.55 - 12.35Univerzita Karlova v Praze
12.40 - 13.00Anglo-americká vysoká škola
13.05 - 14.00Závěrečná schůzka vystavovatelů, hodnocení veletrhu

Sál B

8.35 - 8.55Moravská vysoká škola Olomouc
9.00 - 9.30Univerzita Hradec Králove
9.35 - 9.55Cevro Institut - vysoká škola právních a sociálních studií
10.00 - 10.20Národní srovnávací zkoušky Scio v přijímacím řízení na VŠ
10.25 - 10.55SAIA - možnosti studia na Slovensku
11.00 - 11.30Newton College - Vysoká škola managementu a podnikání v Brně
11.35 - 12.05Panevropská vysoká škola UNINOVA
12.10 - 12.40Fulbright Commission - možnosti studia v USA
12.45 - 13.00VysokeSkoly.cz - Informace pro správný výběr vysoké školy
13.05 - 13.35Vzdělávací programy Evropské unie, NAEP