Fakulty zastoupené na veletrhu Gaudeamus® 2015

VIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2015, 27. - 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany, hala č.1

FAKULTY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Academy of Business Administration Business School Department of Business Economics Ekonomická fakulta Ekonomicko - správní fakulta Faculty of Business Administration Faculty of Business and Economics Faculty of Economics Faculty of Economics and Management Faculty of Europäische und Internationale Verwaltung Faculty of International Economy and Business Faculty of Internationale Beziehungen Faculty of Management Fakulta ekonomická Fakulta ekonomie a podnikání Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomických studií Fakulta financí a účetnictví Fakulta informatiky a managementu Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta managementu Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta podnikatelská Fakulta podnikohospodářská Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Fakulta veřejných politik Fakulta výrobních technologií a managementu Higher Institute of Management Masarykův ústav vyšších studií Národohospodářská fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Provozně ekonomická fakulta School of Business Administration School of Business and Culture School of Management, Steyr Campus Ústav manažmentu STU Worcester Business SchoolELEKTROTECHNIKA:


Faculty of Electrical Engineering Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíCHEMIE:


Faculty of Chemistry and Physics Fakulta chemická Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Fakulta chemicko-inženýrská Fakulta chemicko-technologická Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany prostředíINFORMATIKA:


Academy of Technology & Innovation Faculty of Computer Science Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Faculty of Information Engineering and Computer Science Faculty of IT Faculty of Mathematics and Computer Science Faculty of Physical Technologies and Informatics Fakulta aplikované informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta informačních technologií Fakulta informatiky Fakulta informatiky a informačných technológií Fakulta informatiky a managementu Fakulta informatiky a statistiky Matematicko - fyzikální fakulta School of Informatics, Communications and Media, Hagenberg Campus


MATEMATIKA:


Faculty of Applied Mathematics Faculty of Mathematical and Physical Sciences Faculty of Mathematics Faculty of Mathematics and Computer Science Fakulta informatiky a statistiky Matematický ústav Matematicko - fyzikální fakulta Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelováníMEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:


1. Lékařská fakulta 2. Lékařská fakulta 3. Lékařská fakulta Faculty of Health Care Management Faculty of Medicine Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických věd Fakulta zdravotníctva Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Plzni School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus Ústav zdravotnických studií Zdravotně sociální fakulta


PŘÍRODNÍ VĚDY:


Faculty of Biomolecular Sciences Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection Faculty of Geosciences, Geo-engineering and Mining Faculty of Natural Sciences Faculty of Sciences Fakulta aplikovaných věd Fakulta prírodných vied Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta rybářství a ochrany vod Fakulta životního prostředí Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institute of Science and the Environment Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální biologie Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologickýSPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:


Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie Celouniverzitné pracovisko - Vitrum Laugaricio Cultural Studies Institute Faculty of Behavioural and Social Sciences Faculty of Cognitive Sciences Faculty of Communications Faculty of Donauraum Studien Faculty of Humanities Faculty of International Relations Faculty of International Studies Faculty of Kulturdiplomatie Faculty of Mitteleuropäische Geschichte Faculty of Psychology Faculty of Social Sciences Fakulta filozofická Fakulta humanitních studií Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta stredoeurópskych štúdií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních věd Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Filozofická fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Husitská teologická fakulta Institute of Health and Society Institute of Humanities and Creative Arts School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus School of Humanities and Social Sciences School of International Relations and Diplomacy Ústav sociální práce Zdravotně sociální fakultaSPORT:


Centrum sportovních aktivit Faculty of Sport Institute of Sport and Exercise Science Fakulta sportovních studií Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta tělesné kultury


TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ:


Academy of Technology & Innovation Department of Technology and Communication Faculty of Automotive Engineering Faculty of Drilling, Oil and Gas Faculty of Energy and Fuels Faculty of Engineering Faculty of Engineering Sciences Faculty of Materials Science and Ceramics Faculty of Materials Science and Technology Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical Engineering and Robotics Faculty of Mechanical, Process and Energy Engineering Faculty of Mining and Geoengineering Faculty of Physical Technologies and Informatics Faculty of Physics and Applied computer Science Dopravní fakulta Jana Pernera Faculty of Mechanical Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta dopravní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove Fakulta strojní Fakulta strojního inženýrství Fakulta špeciálnej techniky Fakulta technologická Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta textilní Fakulta výrobních technologií a managementu Hornicko-geologická fakulta Interdisciplinary School of Engineering in Biomedicine Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave School of Engineering and Environmental Sciences, Wels Campus Strojnícka fakulta Technická fakulta Univerzitní studijní programy Ústav soudního inženýrstvíTEOLOGIE:


Cyrilometodějská teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Katolická teologická fakulta Teologická fakultaUČITELSTVÍ:


Fakulta pedagogická Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Husitská teologická fakulta Institut vzdělávání a poradenství Institut celoživotního vzdělávání Institute of Education Pedagogická fakulta Univerzitní institutUMĚNÍ:


Divadelní fakulta Faculty of Applied Arts Faculty of Architecture Fakulta architektury Fakulta architektúry Fakulta multimediálních komunikací Fakulta restaurování Fakulta textilní Fakulta umění Fakulta umění a architektury Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fakulta užitého umění a designu Fakulta výtvarných umění Hudební fakulta School of Arts School of Fashion and DesignVETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ:


Fakulta veterinární hygieny a ekologie Fakulta veterinárního lékařstvíVOJENSKÉ OBORY:


Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta vojenských technologiíZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ:


Agronomická fakulta Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického zemědělství Lesnická a dřevařská fakulta Zahradnická fakulta Zemědělská fakulta
STUDIJNÍ PROGRAMY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Ekonomika a management Bankovnictví Business Business Administration and Finance Business Administration and Sales Corporate Finance Management in the Global Environment Divize BA (HONS) in Business management Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize Bc. Ekonomika a management Divize MSc in Law and Business Management Studies Divize MSc in Management studies Ekonomika a insolvence Ekonomika a management Globální podnikání a finanční řízení podniku Globální podnikání a management Globální podnikání a marketing Hospodářská politika a správa Krizový management Management mezinárodních institucí a veřejné správy Management organizací Management se zaměřením na psychologii Marketing Management in the Global Environment Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Podniková ekonomika a finanční řízení podniku Podniková ekonomika a management obchodu Podniková ekonomika a management provozu Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů Účetnictví Ústav ekonomie Ústav managementu

ELEKTROTECHNIKA:


Elektrotechnika a informatikaINFORMATIKA:


Elektrotechnika a informatika IT Computing Ústav informatikyJAZYKY:


Ústav jazykůMEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:


Ošetřovatelství Porodní asistence Zdravotně sociální péčePRÁVO:


Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize MSc in Law and Business Management Studies Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Ústav práva Právní specializacePŘÍRODNÍ VĚDY:


Environmentálne manažerstvo Zivotné prostredieSPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:


Humanitní studia Literární tvorba Mediální a komunikační studia Mediální tvorba Medzinárodné vzťahy Mezinárodní teritoriální studia Nová média Univerzitní studijní programyUMĚNÍ:


Grafický design