Soutěž o nejlepší expozici
na veletrhu Gaudeamus® 2017 v Praze

X. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 25. - 26. ledna 2017, výstaviště PVA Expo Praha, hala č.4


Do soutěže bylo přihlášeno 12 expozic. Hodnocení přihlášených expozic, provedla nezávislá komise složená ze studentů Vyšší odborné školy cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku Praha a studentů nominovaných soutěžícími vystavovateli. Hodnotící komise pracovala pod vedením pedagoga z VOŠ cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku. Přihlášené expozice byly hodnoceny první den veletrhu, podle osmi kritérií.Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na společenském večeru, který proběhl 25.1. v Kaiserštejnském paláci. První místo získala expozice Českého vysokého učení technického v Praze, druhé místo patří expozici University of New York in Prague, na třetím místě se umístila expozice Newton College.

Výsledky soutěže uvádí tabulka:


PořadíSoutěžící školaCelkový průměr
1 České vysoké učení technické v Praze 1,2656250
2 University of New York in Prague 1,3203125
3 NEWTON College, a.s. 1,8046875
4 Univerzita Karlova 1,8125000
5 Mendelova univerzita v Brně 1,8515625
6 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,8984375
7 Masarykova univerzita 1,9375000
8 Vysoké učení technické v Brně 1,9921875
9 Univerzita Pardubice 2,1093750
10 Univerzita Palackého v Olomouci 2,1328125
11 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2,3984375
12 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 2,4453125


Podrobné výsledky hodnocení pro jednotlivé soutěžící školy jsou k dispozici ke stažení v tabulce níže: