Soutěž o nejlepší expozici
na veletrhu Gaudeamus® 2015 v Brně

XXII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2015, 3. - 6. listopadu 2015, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Studenti sami hodnotili, jak se která škola na veletrhu prezentovala, zda poskytovala informace o studiu srozumitelnou formou a měla o studenty zájem. Soutěž o nejlepší expozici proběhla v letošním roce již po sedmé. Soutěže se zůčastnilo 18 vystavovatelů. Hodnotící komise byla složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchdoní Brno Pionýrská a Kotlářská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která byla gesční školou soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášené na společenském večeru veletrhu, který proběhl 4. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a umístění škol uvádí tabulka:


PořadíSoutěžící školaCelkový průměr
1 České vysoké učení technické v Praze 1,2178571429
2 Vysoké učení technické v Brně 1,3809523810
3 Univerzita Karlova v Praze 1,5000000000
4 Mendelova univerzita v Brně 1,5170068027
5 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1,5306122449
6 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1,5374149660
7 Univerzita Pardubice 1,5612244898
8 Univerzita Palackého v Olomouci 1,7176870748
9 Ostravská univerzita v Ostravě 1,7585034014
10 University of New York in Prague 1,7928571429
11 Masarykova univerzita 1,8265306122
12 Technická univerzita v Liberci 1,8809523810
13 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,9183673469
14 University College Birmingham 1,9761904762
15 Newton College 2,0816326531
16 Prague College 2,2176870748
17 Slezská univerzita v Opavě 2,3095238095
18 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 2,5612244898


Podrobné výsledky hodnocení pro jednotlivé soutěžící školy jsou k dispozici ke stažení v tabulce níže: