Soutěž o nejlepší expozici
na veletrhu Gaudeamus® 2013 v Brně

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2013, Brno, od 5. do 8. listopadu 2013, pavilony G1 a G2


Studenti sami hodnotili, jak se která škola na veletrhu prezentovala, zda poskytovala informace o studiu srozumitelnou formou a měla o studenty zájem. Soutěž o nejlepší expozici proběhla v letošním roce již po páté. Hodnotící komise byla složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchdoní Brno Pionýrská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která byla gesční školou soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášené na společenském večeru veletrhu, který proběhl 6. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a umístění škol uvádí tabulka:

Pořadí Název vystavovatele Aritmetický průměr hodnocení
1.Univerzita Pardubice 1,2335164834
2.České vysoké učení technické v Praze 1,2554945055
3.Vysoké učení technické v Brně 1,4010989011
4.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1,4120879121
5.Univerzita Palackého v Olomouci 1,4505494506
6.Masarykova univerzita 1,4670329670
7.Univerzita Karlova v Praze 1,4945054945
8.Česká zemědělská univerzita v Praze 1,5357142856
9.Mendelova univerzita v Brně 1,5412087912
10.Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava1,5796703297
11.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,9013186813
12.University of New York in Prague 1,9066231374
13.NEWTON College 1,9258241758
14.Technická univerzita v Liberci 2,0769230769
15.Ostravská univerzita v Ostravě 2,1236263736
16.Fond pojištění vkladů 2,5934065933


Hodnotící protokoly ke stažení: