Studijní obory
GAUDEAMUS® Praha 2017

O

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Obalový a grafický design
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Občanské právo
Obecná antropologie - integrální studium člověka
Obecná fyzika
Obecná fyzika a matematická fyzika
Obecná informatika
Obecná jazykověda
Obecná lingvistika
Obecná lingvistika a teorie komunikace
Obecná matematika
Obecné dějiny
Obecné otázky matematiky
Obchod
Obchod a management
Obchod a marketing
Obchod a podnikání s technikou
Obchodné podnikanie
Obchodněprávní studia
Obchodní administrativa
Obchodní angličtina
Obchodní podnikání
Obrábanie a ložisková výroba
Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání
Oceňování majetku
Oceňování nemovitostí
Odborná francouzština pro hospodářskou praxi
Odborná literatura
Odborná ruština pro hospodářskou praxi
Odborné ekonomické predmety (učiteľstvo v kombinácii)
odborné kurzy
Odborný pracovník v laboratorních metodách
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
Oděvní a textilní design
Oděvní a textilní technologie
Odpadové hospodářství
Odpady a jejich využití
Ochrana a tvorba krajiny
Ochrana a tvorba životního prostředí
Ochrana hmotných památek
Ochrana kulturního dědictví
Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE
Ochrana přírody
Ochrana rastlín
Ochrana veřejného zdraví
Ochrana vod
Ochrana zvířat a welfare
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí v průmyslu
Operní režie
Optika a optoelektronika
Optika a optometrie
Optometrie
Orální historie - soudobé dějiny
Organická chemie
Organické povlaky a nátěrové hmoty
Organizace a řízení malých a středních podniků
Organizace a řízení podniků
Organizace výroby
Ortoptika
Ortotik - protetik
Ortotik-protetik
Ošetrovateľstvo
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Ošetřovatelská péče v geriatrii
Ošetřovatelská péče v interních oborech
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Ošetřovatelství
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech
Ovládání rizik


Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání

Zpět na přehled oborů

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

Zpět na přehled oborů
Organické povlaky a nátěrové hmoty

Zpět na přehled oborů

Organizace a řízení malých a středních podniků

Zpět na přehled oborůOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

Zpět na přehled oborůOšetřovatelská péče v pediatrii

Zpět na přehled oborů