Studijní obory
GAUDEAMUS ®Praha 2017

E

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS ®PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Editorstvo a vydavateľská prax
Ekochemie
Ekologická a evoluční biologie
Ekologické zemědělství
Ekologie
Ekologie a ochrana životního prostředí
Ekológia (učiteľstvo v kombinácii)
Ekológia a ochrana biodiverzity
Ekológia a ochrana ekosystémov
Ekológia a využívanie krajiny
Ekológia lesa
Ekonomická a regionální geografie
Ekonomická analýza
Ekonomická analýza a konkurenční strategie
Ekonomická demografie
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Ekonomická informatika
Ekonomická žurnalistika
Ekonomické teorie
Ekonomie
Ekonomie – Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Ekonomie a finance
Ekonomika
Ekonomika a finance
Ekonomika a management
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Ekonomika a management mezinárodního obchodu
Ekonomika a management mezinárodního podnikání
Ekonomika a management obchodu
Ekonomika a management podniku
Ekonomika a management služeb
Ekonomika a management v průmyslu
Ekonomika a management ve veřejném sektoru
Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb
Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov
Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
Ekonomika a manažment podniku
Ekonomika a podnikání
Ekonomika a právo
Ekonomika a právo v podnikání
Ekonomika a procesní management
Ekonomika a provoz podniku
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Ekonomika a řízení průmyslových systémů
Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Ekonomika a správa životního prostředí
Ekonomika cestovního ruchu
Ekonomika dopravy, spojov a služieb
Ekonomika obrany státu
Ekonomika podnikání v obchodě a službách
Ekonomika podniku
Ekonomika verejného sektora
Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb
Ekonomika veřejného sektoru
Ekotechnika
Elektrické pohony
Elektrické stroje, přístroje a pohony
Elektroenergetika
Elektronická kultura a sémiotika
Elektronické informační a řídící systémy
Elektronický obchod a manažment
Elektronika
Elektronika a aplikovaná informatika
Elektronika a sdělovací technika
Elektronika a telekomunikace
Elektrotechnická výroba a management
Elektrotechnické informační a řídící systémy
Elektrotechnika
Elektrotechnika a energetika
Elektrotechnika a informatika
Elektrotechnika a management
Energetická a environmentálna technika
Energetické inženýrství
Energetické stroje a zariadenia
Energetické stroje a zařízení
Energetika, procesy a ekologie
Energetika, procesy a životní prostředí
Energetika 21. století
Energetika a procesní technika
Energetika-teplárenství
Environmentalistika
Environmentálna chémia
Environmentálne inžinierstvo
Environmentálne manažérstvo
Environmentální biotechnologie
Environmentální geografie
Environmentální geologie
Environmentální inženýrství
Environmentální modelování
Environmentální studia
Environmentální studia a udržitelný rozvoj
Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání
Environmentálny manažment
Ergoterapie
Estetická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Estetika
Estetika a kulturní studia
Etická výchova (učiteľstvo v kombinácii)
Etická výchova se zaměřením na vzdělávání
Etika
Etika v sociální práci
Etnologie
Etnológia
Euroázijské štúdiá
Eurospráva
Európske kultúrne štúdiá
Európske štúdiá
Evangelická teologie
Evanjelikálna teológia
Evropská agrární diplomacie
Evropská hospodářskosprávní studia
Evropská integrace
Evropská kulturní studia
Evropská studia
Evropská studia a mezinárodní vztahy
Evropská studia a veřejná správa
Evropská studia se zaměřením na evropské právo
Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Experimentální biologie
Experimentální jaderná a částicová fyzika
Expertní inženýrství v dopravě


Ekologie a ochrana životního prostředí

Zpět na přehled oborů


Ekonomická a regionální geografie

Zpět na přehled oborů


Ekonomická analýza a konkurenční strategie

Zpět na přehled oborů


Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Zpět na přehled oborů

Ekonomie – Aplikovaná matematika pro víceoborové studium

Zpět na přehled oborů

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Zpět na přehled oborů


Ekonomika a management mezinárodního podnikání

Zpět na přehled oborů

Ekonomika a management ve veřejném sektoru

Zpět na přehled oborů

Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

Zpět na přehled oborů

Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov

Zpět na přehled oborů

Ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva

Zpět na přehled oborů


Ekonomika a provoz podniku

Zpět na přehled oborů


Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací

Zpět na přehled oborůEkonomika a správa životního prostředí

Zpět na přehled oborů
Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Zpět na přehled oborůEkonomika veřejné správy a sociálních služeb

Zpět na přehled oborů

Ekonomika veřejného sektoru

Zpět na přehled oborů


Elektronické informační a řídící systémy

Zpět na přehled oborůElektronika a aplikovaná informatika

Zpět na přehled oborů

Energetická a environmentálna technika

Zpět na přehled oborů

Energetika, procesy a životní prostředí

Zpět na přehled oborů

Environmentální geografie

Zpět na přehled oborů

Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Zpět na přehled oborů

Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborůEtická výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborůEvropská škola pro technické znovuvyužití brownfields

Zpět na přehled oborů