Gaudeamus® Brno 2017
registrace vystavovatele

XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


REZERVACE VÝSTAVNÍ PLOCHY A TERMÍNŮ PŘEDNÁŠEK JE OTEVŘENA!


DUZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK: 20.9.2017!


JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku
 • Nahlédněte do plánku pavilonů a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

2. Rezervujte si termín přednášky
 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají ve dvou sálech pro 300 osob v pavilonu G2.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají v obou sálech, každý den veletrhu od 8:00 do 16:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.

3. Potvrďte svoji rezervaci
 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 20.9.2017 zasláním podepsané objednávky a smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 20. 9. 2017, získáváte ceny zvýhodněné o 20 %.
 • Oba dokumenty Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace. Můžete si je také kdykoliv stáhnout níže na této stránce.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat. Na závěr vypočtěte celkovou cenu a dokument podepište. Pokud celkovou cenu nevyplníte, dopočteme ji za Vás.
 • Oba dokumenty můžete zaslat poštou nebo nascanované e-mailem.
 • Po přijetí objednávky Vám zašleme jednu potvrzenou kopii zpět spolu se zálohovou fakturou.

4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci
 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 15. 6. 2017 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny SŠ, VŠ, VOŠ a úřady práce v České republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách, nebo studijních programech pro větší zviditelnění Vaší instituce. Informace můžete vyplnit do formuláře ZDE.
 • Další možnosti propagace najdete na straně 3 a 4 v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.

Objednávka účasti na výstavě a smlouva ve formátu PDF

Objednávka účasti na výstavě a smlouva ve formátu DOC