PODMÍNKY STUDIA V ZAHRANIČÍ

Na veletrhu Gaudeamus® se každoročně prezentuje více zahraničních vysokých škol a univerzit. Můžete zde najít jak prestižní instituce téměř ze všech zemí Evropské unie, tak univerzity z ostatních Evropských zemí, Spojených států amerických, Asie, Austrálie i Afriky. Máte zde jedinečnou příležitost shlédnout kompletní nabídku možností kvalitního studia v zahraničí.

Zahraniční univerzity mají zájem přijímat české studenty a nabízí jim vysoce kvalitní studium ve všech studijních oborech, často za velmi výhodných podmínek. V zahraničí máte možnost studovat prostřednictvím své vysoké školy zapojené do jednoho z evropských programů studentských výměn a vyzkoušet si tak jeden nebo dva semestry na zahraniční škole. Mnohem zajímavější možností je však absolvovat celý studijní program v zahraničí a získat tak vysoce kvalitní jazykové a odborné vzdělání s široce uznávaným zahraničním diplomem.

Studium na zahraniční univerzitě je velmi prestižní a zároveň důležitá zkušenost, která vám otevírá nové možnosti jak při studiu, tak při uplatnění v praxi.

Kompletní nabídku zahraničních škol a univerzit, rozdělenou podle jednotlivých zemí najdete ZDE.

Informace o zemích, ve kterých je možno studovat, podmínkách studia, stipendiích, nákladech na studium a další naleznete v následujícím seznamu.

SEZNAM ZEMÍ VE KTERÝCH JE MOŽNO STUDOVAT: