[vyhladáví studijních oborů]
XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2
Do vyhledávacího pole zadajte hledaný název studijního programu, nebo čast jeho názvu.

Vyhledávač vypíše seznam studijních oborů obsahujícich tento názov včetně škol, nebo fakult, které tento studijní odbor nabízí.

Vysvětlivky symbolů použitých v registru studijních oborů


Typ školy:
 • Ve - Veřejná škola
 • So - Soukromá škola
 • St - Státní škola

Typ studia:
 • Bc - Bakalářské studium
 • NMgr/NIng - Navazující magisterské / inženýrské studium
 • Mgr - Studium magisterské dlouhé (např. právnické a medicínské obory)
 • PhD - Doktorské studium
 • DiS - Studium na vyšší odborné škole
 • Jiné - Ostatní typy studia

Forma studia:
 • P - Prezenční / denní forma
 • K - Kombinovaná / externí forma

Jazyk studia:
 • CZ - Český jazyk
 • SK - Slovenský jazyk
 • EN - Anglický jazyk
 • DE - Německý jazyk
 • JN - Ostatní jazyky

Uvedené symboly sa uvádí v závorce za názvem studijního programu, viz příklad:

Technické inženýrství (Bc, NMgr/NIng, P, K)
Studijní program "Technické inženýrství" je možné studovat v bakalářském a magisterském navazujícím studiu, prezenční nebo kombinovanou formou.