Veletrh Gaudeamus®
Brno - Praha - Nitra

[Gaudeamus 2017 LOGO]

Veletrhy Gaudeamus jsou postaveny na více než dvacetileté úspěšné tradici a probíhají každoročně v Brně, Praze a Nitře. Cílem veletrhů je vytvořit místo setkávání zástupců vzdělávacích institucí a jejich potenciálních studentů. Veletrhy poskytují platformu pro výměnu komplexních informací o možnostech pomaturitního studia a celoživotního vzdělávání v České republice, na Slovensku i v zahraničí.

PREZENTACE VELETRHŮ GAUDEAMUS
O VELETRHU GAUDEAMUS

Veletrh je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol
a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se každý rok koná v Brně, Praze a Nitře se pravidelně účastní většina vysokých a vyšších odborných škol i dalších vystavovatelů z České republiky
a neustále rostoucí počet vystavovatelů ze zahraničí. Veletrh pořádá společnost MP-Soft a.s. ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, pod záštitou rektora Vysokého učení technického v Brně a dalších významných osobností.

Veletrh každoročně navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci, třídní učitelé a odborníci ze školství. Pro každého návštěvníka veletrhu je připraven obsáhlý tištěný katalog vystavujících škol a elektronický katalog s interaktivním rejstříkem studijních oborů. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky vystavujících škol pro zájemce o studium.

Každý návštěvník veletrhu může využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu. Nerozhodným studentům je k dispozici Testovací centrum s testem předpokladů pro studium a centrum kariérového poradenství. Součástí veletrhu je také doprovodný program Věda pro život.

Gaudeamus Brno:

 • Probíhá každoročně v listopadu na brněnském výstavišti.
 • 24 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 29 000 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 32 918.
 • 67 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů České republiky a Slovenska.
 • Rekordní počet je 240 vystavovatelů a 88 zahraničních z dvaceti zemí světa.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 190.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 60.

Veletrh Gaudeamus Praha:

 • Probíhá každoročně v lednu na výstavišti PVA Expo Praha Letňany.
 • 11 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 7 400 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 10 018.
 • 53 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 35 % návštěvníků jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí především z Prahy a českých krajů.
 • Rekordní počet je 193 vystavovatelů a 72 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 170.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 60.

Veletrh Gaudeamus Nitra:

 • Probíhá každoročně v říjnu na výstavišti Agrokomplex Nitra.
 • 5 let tradice.
 • Průměrná návštěvnost 4 800 návštěvníků.
 • Rekordní počet návštěvníků je 5 394.
 • 76 % návštěvníků jsou studenti maturitních ročníků SŠ, 23 % návštěvníků jsou studenti III. ročníků SŠ.
 • Návštěvníci přijíždějí ze všech krajů Slovenska.
 • Rekordní počet je 253 zastoupených subjektů a 77 zahraničních.
 • Průměrný počet vystavovatelů je 160.
 • Průměrný počet zahraničních vystavovatelů je 50.STRUČNÁ HISTORIE

Gaudeamus v Brně od roku 1994

První ročník veletrhu proběhl v roce 1994 a byl umístěn v budově Domu techniky Brno. Zájem návštěvníků předčil veškerá očekávání, veletrh navštívilo 17 000 návštěvníků během tří dnů. Třetí ročník veletrhu byl přemístěn z Domu techniky do pavilonu H na brněnském výstavišti, byl otevřen pro veřejnost čtyři dny. Díky větším prostorám veletrh navštívilo celkem 21.500 návštěvníků, z toho téměř 800 odborníků z řad učitelů, pedagogických poradců a pracovníků úřadů práce.

Na pátém ročníku se poprvé prezentovali i zahraniční vystavovatelé. Z celkem čtyřiceti vystavovatelů bylo 5 zahraničních ze Slovensko, Německa a Irska. V průběhu sedmého ročníku byl dosažen nový návštěvnický rekord. Celková návštěvnost byla 24.600 návštěvníků. Osmý ročník veletrhu byl v roce 2001 kvůli velkému zájmu návštěvníků poprvé přesunut do nového pavilonu G2 na brněnském výstavišti.

Jubilejní desátý ročník navštívilo v té době rekordních 28.138 studentů. Desátého ročníku veletrhu se účastnilo celkem 77 vystavovatelů. Po vstupu České republiky do Evropské unie, se začal zvyšovat zájem o veletrh ze strany zahraničních vystavovatelů. Dvanáctého ročníku se zúčastnilo 13 zahraničních vystavovatelů z Austrálie, Rakouska, Španělska, Německa, Anglie, Holandska a Slovenska. Návštěvnost veletrhu se v roce 2005 poprvé přiblížila k 30 000. Na druhý den veletrhu se také přišlo podívat rekordních 11 749 návštěvníků v jednom dni. Počet vystavovatelů poprvé přesáhl 100 v roce 2006, kdy se veletrhu účastnilo 120 vystavovatelů včetně třiceti zahraničních.

Hranice 30 000 návštěvníků bylo dosaženo v roce 2007 s celkovým počtem 30.608 návštěvníků. Kvůli neustále rostoucímu zájmu studentů byl veletrh hned následující rok přesunut do pavilonu F brněnského výstaviště. Šestnáctý ročník veletrhu, pořádaný v pavilonu V na brněnském výstavišti navštívilo dosud nepřekonaných 32.981 návštěvníků. V tomto roce také počet vystavovatelů dosáhl 208, včetně 81 zahraničních vystavovatelů z 12 zemí světa.

Jubilejní dvacátý ročník veletrhu proběhl poprvé ve dvou pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh byl největší ve své historii, konal se na ploše 10 106 m2. V průběhu dvacátého ročníku byla zaznamenána rekordní návštěvnost přednášek ve výši 31,9% všech návštěvníků. Dvacátý třetí ročník veletrhu se konal 1. až 4. listopadu 2016 v pavilonech G1 a G2 na brněnském výstavišti. Veletrh navštívilo 27 882 návštěvníků a účastnilo se rekordních 240 vystavovatelů z dvaceti zemí. Poprvé bylo představeno Pedagogické centrum jako unikátní středisko informačních služeb pro středoškolské pedagogy a výchovné poradce.

[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]Vývoj návštěvnosti a počtu vystavovatelů na veletrhu v Brně v letech 1994-2016

RočníkVystavovateléNávštěvnost
19942717 000
19953117 000
19963221 500
19973019 800
19984018 700
19994213 500
20004624 600
20015923 400
20027126 830
20037728 138
20049429 161
20059929 460
200612027 843
200712030 608
200815230 865
200920832 981
201018630 008
201118530 359
201220128 841
201319027 494
201422628 674
201521528 175
201624027 882


Gaudeamus v Praze od roku 2008

První ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 9. do 10. dubna 2008 v Křižíkově pavilonu E na výstavišti Praha Holešovice. Veletrh navštívilo 5.459 návštěvníků. Prvního ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 89 vystavovatelů včetně 28 zahraničních ze čtrnácti zemí světa. Na veletrhu bylo zastoupeno více než 225 fakult z České republiky
a zahraničí, 1860 českých a 595 zahraničních studijních oborů. Třetí ročník veletrhu probíhal již ve dvou Křižíkových pavilonech D a E. Veletrh navštívilo 7.204 návštěvníků a účastnilo se 140 vystavovatelů.

Návštěvnost pátého ročníku veletrhu přesáhla 8 000 studentů. V. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 156 vystavovatelů, včetně 20 zahraničních. Sedmý ročník veletrhu probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 984 m2 a byl posledním ročníkem pořádaným na výstavišti v Praze Holešovicích.

V roce 2015 veletrh poprvé proběhl v areálu PVA Expo Praha Letňany, v hale č.1 a byl rekordní ve všech ohledech. Veletrh navštívilo 9 654 návštěvníků. VIII. ročníku veletrhu v Praze se účastnilo 186 vystavovatelů, včetně 58 zahraničních z osmi zemí světa. Veletrh probíhal na dosud největší výstavní ploše o velikosti 1 218 m2.

Desátý ročník veletrhu Gaudeamus Praha proběhl od 25. do 26. ledna 2017 v areálu PVA Expo Praha Letňany, v nejnovější hale č.4. Na veletrhu byly překonány tři rekordy: veletrh navštívilo 10 018 studentů a účastnilo se 193 vystavovatelů. Veletrh byl také nejvíce mezinárodní. Zúčastnilo se 72 zahraničních vystavovatelů z osmnácti zemí světa. Na veletrhu také proběhl první ročník soutěže o nejlepší expozici. První místo v soutěži obsadilo České vysoké učení technické v Praze, na druhém místě se umístila expozice University of New York in Prague a třetí místo patřilo Newton College.

[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]Vývoj návštěvnosti veletrhu v Praze v letech 2008-2017

RočníkVystavovateléNávštěvnost
2008 895 459
20091016 368
20101407 204
20111538 001
20121568 362
20131568 376
20141488 604
20151869 654
20161859 719
201719310 018


Gaudeamus v Nitře od roku 2013

První ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 15. do 17. října 2013
v pavilonu F na výstavišti Agrokomplex Nitra. Uspořádání veletrhu v Nitře umožnilo vystavovatelům ze Slovenské i České republiky oslovit studenty ze všech Slovenských krajů. První ročník veletrhu navštívilo 4 122 návštěvníků, z toho 190 výchovných poradců a pedagogů. Veletrhu se účastnilo 180 vystavujících subjektů z pěti zemí světa. Studentům se nabízelo přes 2 500 studijních oborů.

Druhý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 16. do 17. října 2014
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veletrhu navštívilo 8 300 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 153 vystavujících subjektů z šesti zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 215 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh Gaudeamus probíhal souběžně s veletrhem Autosalón Autoshow Nitra.

Třetí ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 14. do 15. října 2015
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Třetí ročník veletrhu navštívilo 4 883 návštěvníků. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů ze sedmi zemí světa. K návštěvě veletrhu se také zaregistrovalo 108 pedagogů a výchovných poradců. Veletrh návštěvníkům nabídl nové doprovodné programy: Testovací centrum a Centrum kariérového poradenství.

Čtvrtý ročník veletrhu Gaudeamus Slovakia proběhl od 4. do 5. října 2016
v pavilonu G na výstavišti Agrokomplex Nitra. Návštěvnost veletrhu se zvýšila na 5 394 studentů a 112 pedagogů. Veletrhu se účastnilo 235 vystavujících subjektů z osmi zemí světa. Na IV. ročníku veletrhu byl poprvé představen doprovodný program Věda pro život.

[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]Vývoj návštěvnosti veletrhu v Nitře

RočníkVystavovateléNávštěvnost
2013 1804 122
2014 1538 300
2015 2354 883
2016 2355 394INFORMACE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ


Gaudeamus Brno

Vystavovatelé Brno 2010-2016

Fakulty Brno 2010-2016

Přednášky Brno 2010-2016

Závěrečné zprávy Brno 2013-2016

Soutěž o nejlepší expozici Brno 2013-2016

Fotografie Brno 2013-2016

Fotografie ke stažení Brno 2013-2016


Gaudeamus Praha

Vystavovatelé Praha 2010-2017

Fakulty Praha 2010-2017

Přednášky Praha 2010-2017

Závěrečné zprávy Praha 2014-2017

Soutěž o nejlepší expozici Praha 2017

Fotografie Praha 2014-2017

Fotografie ke stažení Praha 2014-2017


Gaudeamus Nitra

Vystavovatelé Nitra 2013 - 2016

Přednášky Nitra 2013 - 2016

Závěrečné zprávy Nitra 2013 - 2016

Fotografie Nitra 2013 - 2016

Fotografie ke stažení Nitra 2013 - 2016