Gaudeamus® 2017

Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně
Ulice Údolní 224/53
PSČ 602 00
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 146 806, 541 146 803
Fax 543 212 670
E-mail krizova@ffa.vutbr.cz, janeckova@ffa.vutbr.cz
Web www.ffa.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení 4. 1. a 7. - 8. 2. 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, ústní pohovor, talentové zkoušky
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.vutbr.cz/uploads/statistiky_prijimaciho_rizeni_2008_2009985/8891_zadani_a_vysledky_prijimaci_zkousky.pdf?lang=0

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce20. 11. 2017
Poplatek za podání přihlášky
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 406
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 57
Úspěšnost přijetí v minulém období 14 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 2. 11. 2017
Organizujeme přípravné kurzy NE

Komentář a specifické požadavky: Specifické požadavky každého ateliéru jsou umístěny na webu FaVu pod záložkou Ateliéry a v informacích pro Zájemce o studium. Pohovor bývá součástí talentové zkoušky. Test (všeobecný rozhled) je vždy součástí talentové zkoušky