Gaudeamus® 2017

Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Žižkovo nám. 5
PSČ 771 40
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 635 088
Fax
E-mail jelenka.navratilova@upol.cz
Web www.pdf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, talentové, jiné: ústní, písemné
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/pdf/prijimaci-rizeni/#c6024

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2015
Poplatek za podání přihlášky 560,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 17. 1. 2015
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: