záznamy on-line přednášek

www.gaudeamus.cz

PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK
O STUDIU VYSÍLANÝCH V ROCE 2021

seznam přednáškových dní:

 

19. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 

 

FEL ČVUT z pohledu studentů

 

 

Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

 

 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

 

 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

 

Fakulta strojní ČVUT v Praze

 

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy


 

20. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

 

Western Is not Dead - Západočeská univerzita v Plzni

 

 

 

 

Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno

 

 

 

 

Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

 

 

 

 

Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

 

 

 

 

Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

 

 

 

 

Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

21. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

 

S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

 

 

 

VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line 

 

 

 

 

Studium na Vysoké škole logistiky

 

 

 

 

Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College

 

 

 

 

Diskuní panel se studenty pedagogických fakult

 

 

 

 

Univerzita obrany – více než vysoká škola

 

 

 

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

 

 

 

22. ledna 2021 - přednáškový den ČZU v Praze 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

 

Představení České zemědělské univerzity v Praze

 

 

 

 

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

 

 

 

Technická fakulta ČZU v Praze

 

 

 

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

 

 

PREZENTACE FAKULTY

 

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

 

 

 

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

 

 

 

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

 

 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

26. ledna 2021 - přednáškový den VUT v Brně

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

Představení Vysokého učení technického v Brně

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

Fakulta architektury VUT v Brně

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně

 

27. ledna 2021 - přednáškový den UJEP v Ústí nad Labem

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

 

28. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy

University of New York in Prague

Studium na vysoké škole FH Salzburg

VOLNÝ TERMÍN

Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR

 

2. února 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

3. února 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

4. února 2021 - přednáškový den UK v Bratislave 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace