záznamy on-line přednášek

www.gaudeamus.cz

PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK
O STUDIU VYSÍLANÝCH V ROCE 2021

seznam přednáškových dní:

 

19. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 

 

FEL ČVUT z pohledu studentů

 

 

Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

 

 

 

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

 

 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

 

Fakulta strojní ČVUT v Praze

 

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy


 

20. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Western Is not Dead - Západočeská univerzita v Plzni

 

 

 

Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno

 

 

 

Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

 

 

 

Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

 

 

Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

 

 

 

Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

21. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

 

 

 

VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line 

 

 

 

Studium na Vysoké škole logistiky

 

 

 

Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College

 

 

 

Diskuní panel se studenty pedagogických fakult

 

 

 

Univerzita obrany – více než vysoká škola

 

 

 

Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

 

 

 

22. ledna 2021 - přednáškový den ČZU v Praze 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Představení České zemědělské univerzity v Praze

 

 

 

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

 

 

Technická fakulta ČZU v Praze

 

 

 

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

 

PREZENTACE FAKULTY

 

 

Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

 

 

 

Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

 

 

 

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

 

 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

 

 

26. ledna 2021 - přednáškový den VUT v Brně

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

 

 

 

Fakulta architektury VUT v Brně

 

 

 

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

 

 

 

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

 

 

 

Fakulta stavební VUT v Brně

 

 

27. ledna 2021 - přednáškový den UJEP v Ústí nad Labem

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

 

 

Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

 

Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

 

 

28. ledna 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy

 

 

 

University of New York in Prague

 

 

 

Studium na vysoké škole FH Salzburg

 

 

 

Jak zjistit, co mě baví a nastavit si cíle, kterých chci dosáhnout? - DOFE

 

 

 

Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut

 

 

 

 

"Začni jinak" Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

 

Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR

 

 

2. února 2021 

 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku

 

 

 

Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group

 

 

 

3. února 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Představení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 

 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študuj čo ťa baví

 

 

 

Vyšší odborná škola herecká

 

 

Tour de Technická univerzita v Liberci

 

 

 

SAIA - Štipendiá na štúdium v zahraničí

 

 

 

O potrebe neformálneho vzdelávania v našich životoch s IUVENTOU

 

 

 

Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí 

 

 

 

4. února 2021 - přednáškový den UK v Bratislave 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Představení Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Bratislave

 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

 

 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

 

 

 

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave

 

 

 

Fakulta managementu UK v Bratislave

 

 

 

Právnická fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

 

 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave

 

 

9. února 2021 - přednáškový den Univerzity Karlovy

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

 

Představení Univerzity Karlovy

 

 

 

1. lékařská fakulta UK

 

 

 

2. lékařská fakulta UK

 

 

 

3. lékařská fakulta UK

 

 

 

Lékařská fakulta v Hradci Králové UK

 

 

 

Lékařská fakulta v Plzni UK

 

 

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové UK

 

 

 

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

 

 

 

Matematicko-fyzikální fakulta UK

 

 

 

Přírodovědecká fakulta UK

 

 

 

Filozofická fakulta UK

 

 

 

Husitská teologická fakulta UK

 

 

 

Právnická fakulta UK

 

 

 

Evangelická teologická fakulta UK

 

 

 

Fakulta sociálních věd UK

 

 

 

Katolická teologická fakulta UK

 

 

 

Fakulta humanitních studií UK

 

 

 

Pedagogická fakulta UK

 

 

Podpora pro studující se znevýhodněním - Centrum Carolina UK

 

 

10. února 2021 - study abroad day s centrem unilink 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

 

 

 

University of Worcester

 

 

 

University of Derby

 

 

 

Northumbria University, Newcastle

 

 

 

University of Central Lancashire

 

 

 

 

Middlesex University, London

 

 

 

 

Newcastle University

 

 

 

 

Studium ve Velké Británii očima českého studenta - Hana Mondeková

 

 

 

 

University of Portsmouth

 

 

 

 

University of Greenwich

 

 

 

 

Studium ve Velké Británii očima českého studenta - Kimia Hajian

 

 

 

 

11. února 2021 - study abroad day s centrem unilink 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

UniLink - Poradenské Centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku a Německu

 

 

 

Swansea University

 

 

 

BIMM - Music School

 

 

 

University of Westminster

 

 

 

University of South Wales

 

 

 

University of the West of England, Bristol

 

 

Studium ve Velké Británii očima českého studenta - Patrik Křivánek

 

 

 

London South Bank University

 

 

 

University of Suffolk

 

 

 

Možnosti studia v Irsku

 

 

 

DkIT - studium na irské vysoké škole

 

Studium ve Velké Británii očima českého studenta - Tereza Tomanová

 

 

 

Možnosti studia v Německu 

 

 

18. února 2021 - FAKULTY ONLINE: ÚNOR

 

23. února 2021 - přednáškový den ŹILINSKÉ Univerzity

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

 

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA

 

 

 

 

Strojnícka fakulta UNIZA

 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA

 

 

 

 

Stavebná fakulta UNIZA

 

 

 

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA

 

 

 

 

Fakulta riadenia a informatiky UNIZA

 

 

 

 

Fakulta humanitných vied UNIZA

 

 

24. února 2021

 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

 

 

Zeptej se studentů VŠCHT na rovinu

 

 

 

 

University of St Andrews

 

 

 

17. března 2021 - studuj, stážuj, vyjeď 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE

 

 

Představení Domu Zahraniční Spolupráce

 

 


Dům Zahraniční spolupráce - Jde to i jinak

 

 

 


Dům Zahraniční spolupráce - Zažij semestr v zahraničí nebo vyjeď na stáž

 

 

 


Dům Zahraniční spolupráce - Vyraž během studia do světa

 

 

 


Do Rakouska na Zkušenou - Poznej Rakousko, poznej sebe

 

 

 


Campus France - Vše o vysokoškolském studiu ve Francii I.

 

 

 


DAAD - Studuj na vysoké škole v Německu se stipendiem DAAD

 

 

 


Campus France - Vše o vysokoškolském studiu ve Francii II.

 

 

 

 

 

18. a 19. března 2021 - fakulty online II.

1. část

 

 

 

 

2. část

 

 

24. BŘEZNA 2021 

ZÁZNAM CELÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO DNE 

 

 

 

Buďte výjimeční - studujte Tlumočnictví znakového jazyka

 

 

 

 

Holprom - Studium v Holandsku

 

 

14. dubna 2021 - fakulty online III.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace