záznamy on-line přednášek

www.gaudeamus.cz

PODÍVEJTE SE NA ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK
O STUDIU VYSÍLANÝCH V ROCE 2020.

seznam přednáškových dní:

3. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 3.11.2020

 

 

 

Podpora kariérového poradenství na školách (JCMM)

 

 

 

Průvodce rodiče

 

 

 

Francúzsky inštitút na Slovensku

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno

 

 

 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

 

 

4. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 4.11.2020

 

 

 

Jak postupovat při výběru vysoké školy (JCMM)

 

 

 

Škoda Auto vysoká škola

 

 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

 

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

 

 

University of New York in Prague

 

 

10. listopdau 2020 - Přednáškový den univerzity komenského v bratislavě

Záznam celého přednáškového dne 10.10.2020

 

 

 

 

Predstavenie Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 

 

 

 

Lekárska fakulta UK

 

 

 

 

Prírodovedecká fakulta UK

 

 

 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK

 

 

 

 

Farmaceutická fakulta UK

 

 

 

 

Filozofická fakulta UK

 

 

 

 

Pedagogická fakulta UK

 

 

 

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

 

 

 

 

Fakulta managementu UK

 

 

 

 

Právnická fakulta UK

 

 

 

 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

 

 

 

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

 

 

 

11. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 11.10.2020

 

 

 

 

Univerzita Hradec Králové

 

 

 

 

Komise J. W. Fulbrighta – Studium v USA

 

 

 

 

Dům zahraniční spolupráce

 

 

 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

 

 

 

 

Univerzita obrany

 

 

 

 

Prague College

 

 

 

18. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 18.10.2020

 

 

 

 

Newton College

 

 

 

 

Technische Universität Wien

 

 

 

 

Fachhochschule Salzburg

 

 

 

 

Univerzita Pardubice

 

 

 

 

Fachchochschule St. Pölten

 

 

 

 

MŠMT ČR - Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila

 

 

 

 

19. listopadu 2020 - pŘednáškový deN Slovenské technické univerzity v Bratislavě

Záznam celého přednáškového dne 19.10.2020

 

 

 

 

 Predstavenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

 

 

 

 Stavebna fakulta STU

 

 

 Strojnicka  fakulta STU

 

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

 

 

 

 

Fakulta chemickej a potravinarskej technologie STU

 

 

 

 

Fakulta architektúry a dizajnu STU

 

 

 

 

Materialovotechnologicka fakulta STU

 

 

 

 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

 

 

 

 

Ústav manažmentu STU

 

 

 

24. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 24.11.2020

 

 

 

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

 

 

 

 Slezská univerzita v Opavě

 

 

 

 

 

Trnavská univerzita v Trnave

 

 

 

 

 

Vysoká škola obchodní v Praze

 

 

Rakouské velvyslanectví - Studium v Rakousku

 

 

 

 

 

Technická univerzita v Liberci

 

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

 

 

 

 

25. listopadu 2020

Záznam celého přednáškového dne 25.11.2020

 

 

 

 

Inštitút manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

 

 

 

Studium v Austrálii

 

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

 

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

 

 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

 

Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

 

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

26. listopadu 2020

 

Záznam celého přednáškového dne 26.11.2020

 

 

Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 

 

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

 

 

 

Technická univerzita v Košiciach

 

 

 

UniLink - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii a Irsku

 

Dundalk Institute of Technology, Irsko

 

 

1. 12. 2020 - přednáškový den Vysoké školy polytechnické Jihlava

2. 12. 2020 - přednáškový den Vysokého učení technického v Brně

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace