gaudeamus 2021
on-line JE TADY!

www.gaudeamus.cz

TAK SE ZAPOJ A VYBER SI TU NEJLEPŠÍ VYSOKOU ŠKOLU!

PŘEDNÁŠET TI BUDOU

on-line přednáškové dny

Přednášky jsou tím nejlepším způsobem jak se dozvědět maximum informací o školách, fakultách, jejich nabídce studijních oborů, podmínkách studia, přijímačkách a spoustu dalších informací. Přednášky škol si letos budeš moci poslechnout on-line. Přednáškové dny budou vysílány živě na Youtube kanálu a Facebooku "Gaudeamus - veletrh vzdělání". Záznam z přednáškových dní bude po jejich skončení dostupný na této stránce a na Youtube kanálu "Gaudeamus - veletrh vzdělání". O přednášky tak nepřijdš, ani pokud nestihneš živé vysílání!

NOVÉ PŘEDNÁŠKY PRŮBĚŽNĚ PŘIDÁVÁME!

 

PŘEDNÁŠKY SLEDUJ TADY: 

  

YOUTUBE

FACEBOOK

 

PROGRAM PŘEDNÁŠKOVÝCH DNÍ:

 

26. ledna 2021 - přednáškový den Vysokého učení technického v Brně

 9:35 - 10:05 Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

10:10 - 10:40 Fakulta architektury VUT v Brně

10:45 - 11:15  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

11:20 - 11:50 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

11:55 - 12:25  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

12:30 - 13:00 Fakulta stavební VUT v Brně

 

27. ledna 2021 - přednáškový den Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 9:00 -  9:10 Úvod o Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně

 9:20 -  9:40 Fakulta strojního inženýrství, UJEP v Ústí nad Labem

 9:50 - 10:10 Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem

10:20 - 10:40 Fakulta umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

10:50 - 11:10 Filozofická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

11:20 - 11:40 Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem

11:50 - 12:10 Přírodovědecká fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:20 - 12:40 Pedagogická fakulta, UJEP v Ústí nad Labem

12:50 - 13:10 Fakulta sociálně ekonomická, UJEP v Ústí nad Labem

 

28. ledna 2021 

 9:00 -   9:30 Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy, MŠMT ČR - Přednáška pro pedagogy

 9:35 - 10:05 University of New York in Prague

10:10 - 10:40 Studium na vysoké škole FH Salzburg

10:45 - 11:15  Jak zjistit, co mě baví a nastavit si cíle, kterých chci dosáhnout? - DOFE

11:20 - 11:50 Právo, politika, ekonomika, bezpečnost - vysoká škola CEVRO Institut

11:55 - 12:25 „Začni jinak“  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

12:30 - 13:00 Jak si vybrat vysokou školu aby mě bavila, MŠMT ČR

 

2. února 2021 

 9:00 -   9:30 Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 - 10:05 Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 - 10:40 Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 - 11:15  Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 - 11:50 Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 - 12:25 Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku

12:30 - 13:00 Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group

 

3. února 2021 

 9:00 -   9:30 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 9:35 - 10:05 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

10:10 - 10:40 VOLNÝ TERMÍN

10:45 - 11:15  Technická univerzita v Liberci

11:20 - 11:50 VOLNÝ TERMÍN

11:55 - 12:25 VOLNÝ TERMÍN

12:30 - 13:00 Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

 

4. února 2021 - přednáškový den Univerzity Komenského v Bratislave 

 9:00 -   9:30 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

 9:35 - 10:05 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

10:10 - 10:40 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

10:45 - 11:15  Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

11:20 - 11:50 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

11:55 - 12:25 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

12:30 - 13:00 Prezentace fakult Univerzity Komenského v Bratislave

 

9. února 2021 - přednáškový den Univerzity Karlovy 

 9:00 -   9:30 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

 9:35 - 10:05 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

10:10 - 10:40 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

10:45 - 11:15  Prezentace fakult Univerzity Karlovy

11:20 - 11:50 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

11:55 - 12:25 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

12:30 - 13:00 Prezentace fakult Univerzity Karlovy

 

23. února 2021 - přednáškový den Žilinské univerzity v Žiline 

 9:00 -   9:30 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

 9:35 - 10:05 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

10:10 - 10:40 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

10:45 - 11:15  Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

11:20 - 11:50 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

11:55 - 12:25 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

12:30 - 13:00 Prezentace fakult Žilinské univerzity v Žiline

PARTNEŘI AKCE

VIDEA Z PROBĚHLÝCH PŘEDNÁŠKOVÝCH DNÍ:

19. ledna 2021 

 9:00 -   9:30 Proč studovat na VŠB - Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 - 10:05 FEL ČVUT z pohledu studentů

                       Zeptejte se studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT, jaké to je studovat nejlepší elektrotechnickou a informatickou fakultu v ČR

10:10 - 10:40 Staň se sociálním pracovníkem nebo asistentem pedagoga! Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 - 10:50 Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

10:50 - 11:00 Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

11:00 - 11:15 Fakulta strojní ČVUT v Praze

11:20 - 11:50 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

ZÁZNAMY SLEDUJ ZDE

 

20. ledna 2021 

 9:00 -   9:30 Western Is not Dead - Západočeská univerzita v Plzni

 9:35 - 10:05 Veterina, potraviny, pohoda zvířat - studuj na VFU Brno

10:10 - 10:40 Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu - NPI ČR

10:45 - 11:15  Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 - 11:50 Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 - 12:45 Fakulta architektury ČVUT v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ ZDE

 

21. ledna 2021 

 9:00 -   9:30 S námi se v praxi neztratíš - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 9:35 - 10:05 VŠE = kvalitní vzdělání prezenčně i on-line 

10:10 - 10:40 Studium na Vysoké škole logistiky

10:45 - 11:15  Studuj v angličtině na britské vysoké škole Prague College

11:20 - 12:25 Diskuní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 - 13:00 Univerzita obrany – více než vysoká škola

13:05 - 13:15 Fakulta stavební ČVUT v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ ZDE

 

22. ledna 2021 - přednáškový den České zemědělské univerzity v Praze 

  9:00 –   9:25 Představení České zemědělské univerzity v Praze

  9:30 – 10:00 Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 – 10:35 Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 – 11:10 Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 – 11:45 Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 – 12:05 Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 – 12:40 Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

12:45 – 13:15 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

ZÁZNAMY SLEDUJ ZDE

ELEKTRONICKÝ KATALOG

V elektronickém katalogu najdeš přehled univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol a jiných vzdělávacích institucí z celé republiky i ze zahraničí. Ke všem zařazeným školám jsou k dispozici základní kontaktní údaje. K vybraným školám v katalogu najdeš i podrobné informace o škola a její nabídce studia.

ELEKTRONICKÝ KATALOG KE STAŽENÍ

MOBILNÍ APLIKACE

GAUDEAMUS GUIDE

Stáhni si mobilní aplikaci Gaudeamus Guide. Aplikace ti poskytne přehled nejdůležitějších informací o připravovaných akcích, školách, fakultách, studijních oborech i doprovodných programech. S aplikací Gaudeamus Guide budeš mít vždy po ruce nástroj pro snadné vyhledávání škol, fakult i studijních oborů!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE APLIKACE:

 • Snadná registrace na Roadshow i veletrhy Gaudeamus.
 • Přehledy škol účastnících se Roadshow i veletrhů.
 • Program přednášek pro studenty i pedagogy.
 • Oblíbené školy a přednášky.
 • Vyhledávače škol a studijních oborů.
 • Profily škol s kontaktními informacemi a seznamy fakult i nabízených oborů.

Aplikace je k dispozici zdarma!

STÁHNOUT GAUDEAMUS GUIDE

 

GAUDEAMUS ADVISOR

Mobilní aplikace Gaudeamus Advisor je určená pro všechny středoškolské pedagogy a výchovné poradce. Aplikace je důležitou pomůckou při práci se studenty, obsahuje databázi informací o aktuální nabídce pomaturitního studia na celém světě.

APLIKACE OBSAHUJE:

 • Přes 12 000 studijních oborů všech zaměření.
 • Více než 950 škol a 700 fakult ze 46 zemí světa.
 • Přehledné rejstříky a vyhledávače.
 • Aktuální informace o Roadshow i veletrzích Gaudeamus®.
 • Informace o programu přednášek nejen pro pedagogy.
 • Profily škol s kontaktními informacemi a seznamy fakult i nabízených oborů.

Přístup do aplikace získají pedagogové registrovaní na www.gaudeamus.cz.

STÁHNOUT GAUDEAMUS ADVISOR

Prezentujte svoji školu na gaudeamus on-line 2021!

Připojte se k vysokým školám, univerzitám a dalším institucím z celého světa. Buďte vidět a slyšet i v roce 2021! Založte si profil na portálech Gaudeamus, zapojte se do on-line přednášek a oslovte studenty, kteří aktuálně vybírají, na kterou školu podat přihlášku.

objednávka on-line prezentace

PŘEDSTAVENÍ VELETRHU GAUDEAMUS ON-LINE 2021:

 

 

JAK NA ATRAKTIVNÍ ON-LINE PŘEDNÁŠKU:

desatero úspěšné on-line přednášky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace