Program přednášek - Gaudeamus® Brno 2016

XXIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2016, 1. - 4. listopadu 2016, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Úterý 1. 11. 2016

Sál A

9.25 - 9.45Technická univerzita v Liberci - Ústav zdravotnických studií
9.50 - 10.10Univerzita Palackého v Olomouci
10.15 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.15Univerzita Pardubice
12.20 - 12.40Prague College
12.45 - 13.05University of New York in Prague
13.10 - 13.30Studium v Kanadě
13.35 - 14.05One World Institute Norsko
14.10 - 14.30Jobs.cz – Jak nevybírat školu, ale svoji budoucí kariéru

Sál B

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
10.20 - 10.50Masarykova univerzita
10.55 - 11.25Vysoké učení technické v Brně
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.20 - 12.40Vysoká škola finanční a správní, a.s.
12.45 - 12.55Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.00 - 13.20NEWTON College, a.s.
13.25 - 13.45Anglo-americká vysoká škola
13.50 - 14.10EIT Digital Master School and Professional School Across Europe


Středa 2. 11. 2016

Sál A

8.40 - 9.00Studium v Kanadě
9.05 - 9.25Univerzita Palackého v Olomouci
9.30 - 10.10Univerzita Pardubice
10.15 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.35UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
12.40 - 13.00Univerzita Palackého v Olomouci
13.05 - 13.25Mendelova univerzita v Brně
13.30 - 13.50Metropolitní univerzita Praha
13.55 - 14.25Red Hat a FIT VUT: OpenPower Hub - využití supervýkonných počítačů ve výzkumu

Sál B

9.05 - 9.25University of New York in Prague
9.30 - 9.50Technická univerzita v Liberci - Fakulta strojní
9.55 - 10.15ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
10.20 - 10.50Masarykova univerzita
10.55 - 11.25Vysoké učení technické v Brně
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.20 - 12.40Univerzita obrany
12.45 - 13.05Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
13.10 - 13.40Vysoká škola ekonomická v Praze
13.45 - 13.55Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
14.00 - 14.20Anglo-americká vysoká škola


Čtvrtek 3. 11. 2016

Sál A

9.00 - 9.20Prague College
9.25 - 9.45Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.50 - 10.10Univerzita Palackého v Olomouci
10.15 - 10.55Univerzita Pardubice
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.35UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
12.40 - 13.00Vysoká škola finanční a správní, a.s.
13.05 - 13.15Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.20 - 13.40DAAD - Studium v Německu
13.45 - 14.05Anglo-americká vysoká škola
14.10 - 14.20Aalborg Universitet Esbjerg

Sál B

9.10 - 9.30Mendelova univerzita v Brně
9.35 - 10.15Technická univerzita v Liberci
10.20 - 10.50Masarykova univerzita
10.55 - 11.25Vysoké učení technické v Brně
11.30 - 11.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.55 - 12.15Univerzita obrany
12.20 - 12.40Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
12.45 - 13.05Ostravská univerzita
13.10 - 13.35University of New York in Prague
13.40 - 14.00Student Agency
14.05 - 14.35Národní ústav pro vzdělávání - Europass


Pátek 4. 11. 2016

Sál A

9.35 - 9.55Anglo-americká vysoká škola
10.00 - 10.30Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.35 - 10.55University of New York in Prague
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 11.55ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
12.00 - 12.10Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Sál B

9.10 - 9.35Jobs.cz – Jak nevybírat školu, ale svoji budoucí kariéru
9.40 - 10.00Information Planet
10.05 - 10.15Vysoká škola logistiky, o.p.s.
10.20 - 10.50Masarykova univerzita
10.55 - 11.25Vysoké učení technické v Brně
11.30 - 11.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.55 - 12.05Aalborg Universitet Esbjerg
13.00 - 14.00Závěrečná schůzka vystavovatelů


Program pedagogického centra

Úterý 1. 11. 2016

10.00 - 10.20Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, pedagogické a technicko-ekonomické obory, poradenské služby
10.25 - 10.45Masarykova univerzita - 10krát o studiu na Masarykově univerzitě
10.50 - 11.10MŠMT ČR - Vysoké školství ČR: Co by se měl budoucí student dozvědět
11.15 - 11.35Provozně ekonomická fakulta MENDELU
11.40 - 12.00Univerzita obrany - Studium na Univerzitě obrany přináší jistotu budoucí kariéry
12.05 - 12.25Centrum vzdělávání všem – Praktické kariérové poradenství na střední škole
12.30 - 12.50Jobs.cz – Trendy na trhu práce z pohledu absolventů a studentů
12.55 - 13.15UNILINK - Vysokoškolské studium ve Velké Británii


Středa 2. 11. 2016

10.00 - 10.20Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
10.25 - 10.45Masarykova univerzita - 10krát o studiu na Masarykově univerzitě
10.50 - 11.10MŠMT ČR - Vysoké školství ČR: Co by se měl budoucí student dozvědět
11.15 - 11.35VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ – studium, praxe i zábava
11.40 - 12.00Agronomická fakulta MENDELU
12.05 - 12.25Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU
12.30 - 12.50Zahradnická fakulta MENDELU
12.55 - 13.15Centrum vzdělávání všem – Praktické kariérové poradenství na střední škole
13.20 - 13.50UNILINK - Vysokoškolské studium ve Velké Británii


Čtvrtek 3. 11. 2016

10.25 - 10.45Univerzita obrany - Studium na Univerzitě obrany přináší jistotu budoucí kariéry
10.50 - 11.10Ostravská univerzita - Jsme Ostravská! Více než univerzita...
11.15 - 11.35Centrum vzdělávání všem – Praktické kariérové poradenství na střední škole
11.40 - 12.00Jobs.cz – Trendy na trhu práce z pohledu absolventů a studentů
12.05 - 12.25UNILINK - Vysokoškolské studium ve Velké Británii