Program přednášek - Gaudeamus® Brno 2015

XXII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2015, 3. - 6. listopadu 2015, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Úterý 3. 11. 2015

Sál A

9.20 - 9.40University of New York in Prague
9.45 - 10.05Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10.10 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Mendelova univerzita v Brně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova - Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 - 11.55Masarykova univerzita
12.00 - 12.25Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
12.30 - 12.55Univerzita Palackého v Olomouci
13.00 - 13.10ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
13.15 - 13.35Studium v Kanadě
13.40 - 13.50Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.55 - 14.05Bankovní institut vysoká škola, a.s.
14.10 - 14.30Prague College

Sál B

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.45 - 10.05Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
10.10 - 10.50České vysoké učení technické v Praze
10.55 - 11.25Studium na Vysokém učení technickém v Brně
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.35Univerzita Pardubice
12.40 - 13.00Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.05 - 13.25Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
13.30 - 14.00Možnosti kariérového poradenství v procesu vzdělávání - Národní informační centrum pro mládež
14.05 - 14.25Anglo-americká vysoká škola
14.30 - 14.40Information Planet


Středa 4. 11. 2015

Sál A

8.50 - 9.10Studium v Kanadě
9.15 - 9.25Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
9.30 - 9.40ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
9.45 - 10.05Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
10.10 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Mendelova univerzita v Brně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova - Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 - 11.55Masarykova univerzita
12.00 - 12.25Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury
12.30 - 12.55Univerzita Palackého v Olomouci
13.00 - 13.30Vysoká škola ekonomická v Praze
13.35 - 13.55Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
14.00 - 14.20Metropolitní univerzita Praha
14.25 - 14.35Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Sál B

8.55 - 9.15Anglo-americká vysoká škola
9.20 - 9.40University of New York in Prague
9.45 - 10.05Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
10.10 - 10.50České vysoké učení technické v Praze
10.55 - 11.25Studium na Vysokém učení technickém v Brně
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.35Univerzita Pardubice
12.40 - 13.00Ostravská univerzita v Ostravě
13.05 - 13.25Univerzita obrany
13.30 - 14.00UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
14.05 - 14.15Bankovní institut vysoká škola, a.s.
14.20 - 15.05Možnosti absolventa SŠ - Národní informační centrum pro mládež


Čtvrtek 5. 11. 2015

Sál A

8.55 - 9.15Anglo-americká vysoká škola
9.20 - 10.05Technická univerzita v Liberci
10.10 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Jak se dostat vysoké škole pod kůži už na střední. - České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.30Univerzita Karlova - Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 - 11.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.00 - 12.30Masarykova univerzita
12.35 - 12.55Univerzita obrany
13.00 - 13.20DAAD - Studium v Německu
13.25 - 13.35Bankovní institut vysoká škola, a.s.
13.40 - 14.10Připravte se s Europassem na studium a práci doma i v zahraničí

Sál B

8.50 - 9.10Pracovní a studijní pobyty v zahraničí od STUDENT AGENCY
9.15 - 9.45Kariérové poradenství v celoživotní perspektivě - Centrum vzdělávání všem
9.50 - 10.00ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
10.05 - 10.25University of New York in Prague
10.30 - 10.50Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
10.55 - 11.25Studium na Vysokém učení technickém v Brně
11.30 - 12.10Univerzita Pardubice
12.15 - 12.35Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
12.40 - 13.10UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii
13.15 - 13.25Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.30 - 13.40Prague College
13.45 - 13.55Co byste měli vědět před nástupem na VŠ - Studium v Dánsku | Scandinavian study


Pátek 6. 11. 2015

Sál A

10.20 - 10.30Vysoká škola logistiky, o.p.s.
10.35 - 10.55University of New York in Prague
11.00 - 11.30Univerzita Karlova - Nejlepší krok Vaší kariéry
11.35 - 11.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.00 - 12.30Masarykova univerzita
12.45 - 13.30Závěrečná schůzka vystavovatelů

Sál B

9.40 - 10.00Prague College
10.05 - 10.35Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.40 - 10.50ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
10.55 - 11.25Studium na Vysokém učení technickém v Brně
11.30 - 11.40Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
11.45 - 12.05Anglo-americká vysoká škola
12.10 - 12.30MCI Management Center Innsbruck, Rakousko
12.35 - 13.20Jak se připravit na přijímací zkoušky a NSZ? - Vysoká škola ekonomická v Praze