Program přednášek - Gaudeamus® Brno 2013

XX. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2013, 5. - 8. listopadu 2013, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Úterý 5. 11. 2013

Sál A

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.45 - 9.55Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.
10.00 - 10.20Univerzita Palackého v Olomouci
10.25 - 10.55Vysoké učení technické v Brně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova v Praze
11.35 - 12.05Mendelova univerzita v Brně
12.10 - 12.30Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
12.35 - 12.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.00 - 13.20Univerzita Palackého v Olomouci
13.25 - 13.45DAAD - Studium v Německu
13.50 - 14.10STUDENT AGENCY
14.15 - 14.45University of New York in Prague
14.50 - 15.10Vysoká škola obchodní v Praze

Sál B

9.10 - 9.30Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.35 - 9.55Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha
10.00 - 10.40Univerzita Pardubice
10.45 - 11.15Masarykova univerzita v Brně
11.20 - 11.40Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
11.45 - 12.05Univerzita obrany
12.10 - 12.30Ostravská univerzita v Ostravě
12.35 - 12.55Vysoká škola finanční a správní
13.00 - 13.20NEWTON College, vysoká škola managementu a psychologie
13.25 - 13.45Bankovní institut vysoká škola
13.50 - 14.10Metropolitní univerzita Praha
14.15 - 14.35Anglo-americká vysoká škola
14.40 - 15.10Australian Trade Commission


Středa 6. 11. 2013

Sál A

8.45 - 9.05Vysoká škola obchodní v Praze
9.10 - 9.20Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
9.25 - 9.45Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
9.50 - 10.10Univerzita Palackého v Olomouci
10.15 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.30Univerzita Karlova v Praze
11.35 - 12.05Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.30Česká zemědělská univerzita v Praze
12.35 - 12.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.00 - 13.20Univerzita Palackého v Olomouci
13.25 - 13.45Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
13.50 - 14.00Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.
14.05 - 14.25Prague College
14.30 - 14.50Anglo-americká vysoká škola
14.55 - 15.25Australian Trade Commission

Sál B

9.35 - 9.55Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
10.00 - 10.40Univerzita Pardubice
10.45 - 11.15Masarykova univerzita v Brně
11.20 - 12.05Technická univerzita v Liberci
12.10 - 12.30Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12.35 - 12.55Univerzita obrany
13.00 - 13.40Vysoká škola ekonomická v Praze
13.45 - 14.05Vysoká škola finanční a správní
14.10 - 14.30Bankovní institut vysoká škola
14.35 - 14.55Campus France Česká republika
15.00 - 15.20Překlady pro EU – specifika překladatelské práce a možnosti stáží i pracovního uplatnění v Evropské komisi
Vítězslav Zemánek, Generální ředitelství pro překlady Evropské komise


Čtvrtek 7. 11. 2013

Sál A

9.10 - 9.30Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií
9.35 - 9.55Česká zemědělská univerzita v Praze
10.00 - 10.20Univerzita Palackého v Olomouci
10.25 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.30Univerzita Karlova v Praze
11.35 - 12.05Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.40Mendelova univerzita v Brně
12.45 - 12.55Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.
13.00 - 13.20Univerzita Palackého v Olomouci
13.25 - 13.45DAAD - Studium v Německu
13.50 - 14.10Prague College
14.15 - 14.45University of New York in Prague
14.50 - 15.20Australian Trade Commission

Sál B

8.50 - 9.30Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
9.35 - 9.55Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
10.00 - 10.40Univerzita Pardubice
10.45 - 11.15Masarykova univerzita v Brně
11.20 - 11.40Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.45 - 12.05Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
12.10 - 12.30Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12.35 - 13.15Ostravská univerzita v Ostravě
13.20 - 13.40Vysoká škola obchodní v Praze
13.45 - 14.05Anglo-americká vysoká škola
14.10 - 14.30Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha
14.35 - 14.55Informační sítě podporující mobilitu pracovníků a studentů Europe Direct a Eures
Klára Hendrychová, Europe Direct Brno; Mgr. Lenka Navrátilová, Eures


Pátek 8. 11. 2013

Sál A

9.25 - 9.45Anglo-americká vysoká škola
9.50 - 10.20Masarykova univerzita v Brně
10.25 - 10.55Vysoké učení technické v Brně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova v Praze
11.35 - 11.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
12.00 - 12.20Vysoká škola obchodní v Praze
13.00 - 14.00Závěrečná schůzka vystavovatelů

Sál B

8.55 - 9.15Farmaceutická fakulta - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
9.20 - 9.40Fakulta veterinární hygieny a ekologie - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.10 - 10.30Vysoká škola polytechnická Jihlava
11.00 - 11.10Škoda Auto vysoká škola, o.p.s.
11.15 - 11.35Občanem v EU: Výuka o Evropské unii
Mgr. Milan Hrubeš, DiS., Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita
11.40 - 12.25Tailor-Made Study Abroad Workshop
  • Dream Foundation
  • University College Birmingham
  • HTMi - Hotel and Tourism Management Institute
  • Czech-us v.o.s.
  • Student Agency
  • Fulbright - Studium v USA
  • ESL Jazykové Pobyty
  • Information Planet, s.r.o.
  • Pearson