Program přednášek - Gaudeamus® 2011

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2011, Brno, od 1. do 4. listopadu 2011


Úterý 1.11.2011

Sál A

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.40 - 10.20Univerzita Palackého v Olomouci
10.25 - 10.45Anglo-americká vysoká škola
10.50 - 11.10Vyšší odborná škola publicistiky
11.15 - 11.55Vysoké učení technické v Brně
12.00 - 12.40Masarykova univerzita v Brně
12.45 - 13.25Univerzita Karlova v Praze
13.30 - 13.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.55 - 14.15Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
14.20 - 14.40DAAD - Studium v Německu
15.00 - 16.00Koncertní vystoupení Davida Deyla, partnera veletrhu Gaudeamus

Sál B

9.10 - 9.30Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.35 - 9.55Prague College
10.00 - 10.20Masarykova univerzita v Brně
10.25 - 10.35Bankovní institut vysoká škola, a.s.
10.50 - 11.30Univerzita Pardubice
11.35 - 11.55Vysoká škola finanční a správní
12.00 - 12.30Mendelova univerzita v Brně
12.35 - 12.45Škoda Auto a.s. Vysoká škola
13.00 - 13.40Představení Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci
13.45 - 14.15Vysoká škola ekonomická v Praze
14.20 - 14.30Evropské vzdělávací centrum
14.35 - 14.45Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
14.50 - 15.10Kanadské velvyslanectví - studium v Kanadě
15.15 - 15.25www.vysokeskoly.cz


Středa 2.11.2011

Sál A

8.50 - 9.00www.vysokeskoly.cz
9.05 - 9.35České vysoké učení technické v Praze
9.40 - 10.20Univerzita Palackého v Olomouci
10.25 - 10.45Anglo-americká vysoká škola
10.50 - 11.10Vyšší odborná škola publicistiky
11.15 - 11.55Vysoké učení technické v Brně
12.00 - 12.40Masarykova univerzita v Brně
12.45 - 13.25Univerzita Karlova v Praze
13.30 - 13.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.55 - 14.15Česká zemědělská univerzita v Praze
14.20 - 14.40MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14.45 - 15.25Módní přehlídka, Technická univerzita v Liberci
15.30 - 15.50DAAD - Studium v Německu

Sál B

8.55 - 9.05Bankovní institut vysoká škola, a.s.
9.10 - 9.20Škoda Auto a.s. Vysoká škola
9.25 - 9.55Technická univerzita v Liberci
10.00 - 10.20Masarykova univerzita v Brně
10.25 - 10.45Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
10.50 - 11.10Univerzita obrany
11.15 - 11.55Univerzita Pardubice
12.00 - 12.40Ostravská univerzita v Ostravě
12.45 - 13.05Vysoká škola finanční a správní
13.10 - 13.50Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
13.55 - 14.15Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
14.20 - 14.40Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
14.45 - 15.05Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
15.10 - 15.30Kanadské velvyslanectví - studium v Kanadě


Čtvrtek 3.11.2011

Sál A

8 40 - 9.00Vysoká škola Karla Engliše
9.05 - 9.35České vysoké učení technické v Praze
9.40 - 10.20Univerzita Palackého v Olomouci
10.25 - 10.45Anglo-americká vysoká škola
10.50 - 11.10Vyšší odborná škola publicistiky
11.15 - 11.55Vysoké učení technické v Brně
12.00 - 12.40Masarykova univerzita v Brně
12.45 - 13.25Univerzita Karlova v Praze
13.30 - 13.50Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
13.55 - 14.35Goethe Institut Prag - "Dej šanci němčině, němčina ti dá také šanci" – projekty a nabídky Goethe-Institutu
14.40 - 15.00DAAD - Studium v Německu
15.05 - 15.25Kanadské velvyslanectví - studium v Kanadě

Sál B

9.00 - 9.40Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
9.45 - 9.55Škoda Auto a.s. Vysoká škola
10.00 - 10.20Masarykova univerzita v Brně
10.25 - 10.45Česká zemědělská univerzita v Praze
10.50 - 11.10Univerzita obrany
11.15 - 11.55Univerzita Pardubice
12.00 - 12.20Ostravská univerzita v Ostravě
12.25 - 12.55Mendelova univerzita v Brně
13.00 - 13.10Bankovní institut vysoká škola, a.s.
13.15 - 13.35Prague College
13.40 - 14.00Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
14.05 - 14.25Metropolitní univerzita Praha
14.30 - 14.40Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
14.45 - 16.00Mládež v pohybu, iniciativa Evropské unie


Pátek 4.11.2011

Sál A

9.00 - 9.10www.vysokeskoly.cz
9.15 - 9.35Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
9.40 - 10.20Masarykova univerzita v Brně
10.25 - 10.45Anglo-americká vysoká škola
10.50 - 11.30Vysoké učení technické v Brně
11.35 - 12.15Univerzita Karlova v Praze
12.20 - 12.40Dobrovolníci mění svět - Motýlí efekt v praxi
13.00 - 14.00Závěrečná schůzka vystavovatelů, hodnocení veletrhu

Sál B

9.00 - 9.20Kanadské velvyslanectví - studium v Kanadě
9.25 - 9.55B.I.B.S., a.s.
10.00 - 10.10Bankovní institut vysoká škola, a.s.
10.15 - 10.35www.scio.cz, s.r.o.- Národní srovnávací zkoušky v českých vysokých školách
10.40 - 11.00Univerzita Hradec Králové
11.05 - 11.35EF Education First - Možnosti pomaturitního studia
11.40 - 12.00CampusFrance and studies in France
12.05 - 12.25Národní informační centrum pro mládež - Informační systém pro mládež