Fakulty zastoupené na veletrhu Gaudeamus® 2011

XVIII. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 1. - 4. 11. 2011, Brněnské výstaviště, pavilon F, BrnoFAKULTY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Ekonomická fakulta Ekonomicko - správní fakulta Faculty of Business Administration Faculty of Business and Economics Faculty of Economics Faculty of Management Fakulta ekonomická Fakulta ekonomie a podnikání Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomických studií Fakulta financí a účetnictví Fakulta informatiky a managementu Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta managementu Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta podnikatelská Fakulta podnikohospodářská Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta veřejných politik Fakulta výrobních technologií a managementu Hospodářská fakulta Masarykův ústav vyšších studií Národohospodářská fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Provozně ekonomická fakulta School of Business Administration School of Management, Steyr CampusELEKTROTECHNIKA:


Faculty of Electrical Engineering Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíCHEMIE:


Faculty of Chemistry and Physics Fakulta chemická Fakulta chemické technologie Fakulta chemicko-inženýrská Fakulta chemicko-technologická Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany prostředíINFORMATIKA:


Faculty of Computer Science Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Faculty of IT Faculty of Mathematics and Computer Science Faculty of Physical Technologies and Informatics Fakulta aplikované informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta informačních technologií Fakulta informatiky Fakulta informatiky a managementu Fakulta informatiky a statistiky Institut informačních technologií Matematicko - fyzikální fakulta School of Informatics, Communications and Media, Hagenberg Campus


MATEMATIKA:


Faculty of Applied Mathematics Faculty of Mathematics Faculty of Mathematics and Computer Science Fakulta informatiky a statistiky Matematický ústav Matematicko - fyzikální fakulta Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelováníMEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:


1. Lékařská fakulta 2. Lékařská fakulta 3. Lékařská fakulta Faculty of Health Care Management Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotnických věd Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Plzni School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus Ústav zdravotnických studií Zdravotně sociální fakulta


PŘÍRODNÍ VĚDY:


Faculty of Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection Faculty of Geosciences, Geo-engineering and Mining Faculty of Natural Sciences Fakulta aplikovaných věd Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta rybářství a ochrany vod Fakulta životního prostředí Filozoficko-přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální biologie Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologickýSPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:


Faculty of Behavioural and Social Sciences Faculty of Communications Faculty of Humanities Faculty of International Relations Faculty of Psychology Fakulta filozofická Fakulta humanitních studií Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních věd Filozofická fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus School of Humanities and Social Sciences School of International Relations and Diplomacy Zdravotně sociální fakultaSPORT:


Centrum sportovních aktivit Fakulta sportovních studií Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta tělesné kultury


TECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ:


Faculty of Automotive Engineering Faculty of Drilling, Oil and Gas Faculty of Energy and Fuels Faculty of Materials Science and Ceramics Faculty of Materials Science and Technology Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical Engineering and Robotics Faculty of Mechanical, Process and Energy Engineering Faculty of Mining and Geoengineering Faculty of Physical Technologies and Informatics Faculty of Physics and Applied computer Science Dopravní fakulta Jana Pernera Faculty of Mechanical Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta dopravní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Fakulta strojní Fakulta strojního inženýrství Fakulta technologická Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta textilní Fakulta výrobních technologií a managementu Hornicko-geologická fakulta Interdisciplinary School of Engineering in Biomedicine School of Engineering and Environmental Sciences, Wels Campus Technická fakulta Ústav soudního inženýrstvíTEOLOGIE:


Cyrilometodějská teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Katolická teologická fakulta Teologická fakulta


UMĚNÍ:


Divadelní fakulta Faculty of Applied Arts Faculty of Architecture Fakulta architektury Fakulta multimediálních komunikací Fakulta restaurování Fakulta textilní Fakulta umění Fakulta umění a architektury Fakulta užitého umění a designu Fakulta výtvarných umění Hudební fakultaVETERINÁRNÍ LÉKAŘSTVÍ:


Fakulta veterinární hygieny a ekologie Fakulta veterinárního lékařstvíVOJENSKÉ OBORY:


Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta vojenských technologií Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (Vyškov) Ústav strategických studiíZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ:


Agronomická fakulta Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta lesnická a dřevařská Institut tropů a subtropů Lesnická a dřevařská fakulta Zahradnická fakulta Zemědělská fakulta
STUDIJNÍ PROGRAMY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Ekonomika a management Bankovnictví Business Divize BA (HONS) in business management Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize Bc. Ekonomika a management Divize DBA (Doctorate of Business Administration) Divize MBA senior executive Divize MSc in Law and Business Management Studies Divize MSc in management studies Ekonomika a insolvence Ekonomika a management Globální podnikání a management Hospodářská politika a správa Institut ekonomie a práva Institut ekonomimiky provozu a technických věd Institut managementu a marketingu Institut matematiky, statistiky a ekonometrie Institut účetnictví a finančního řízení podniku Krizový management Management mezinárodních institucí a veřejné správy Management organizací Management se zaměřením na psychologii Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů Účetnictví Ústav ekonomie Ústav managementu

ELEKTROTECHNIKA:


Elektrotechnika a informatikaINFORMATIKA:


Elektrotechnika a informatika IT Computing Ústav informatikyJAZYKY:


Institut cizích jazyků Ústav jazykůMATEMATIKA:


Institut matematiky, statistiky a ekonometrieMEDICÍNA, ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACIE:


OšetřovatelstvíPRÁVO:


Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize MSc in Law and Business Management Studies Institut ekonomie a práva Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Ústav právaSPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY:


Komunikace v médiích Nová média Tvůrčí psaní a publicistikaTECHNIKA A INŽENÝRSTVÍ:Institut ekonomimiky provozu a technických vědUMĚNÍ:


Grafický design