Fakulty zastoupené na veletrhu
Gaudeamus® Praha 2010

III. ROČNÍK VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
26. - 27.1.2010, Výstaviště Praha Holešovice, Křížíkův pavilon E

1. Lékařská fakulta

2. Lékařská fakulta

3. Lékařská fakulta

Agronomická fakulta

Bankovnictví

Bezpečnostní management

Business

Cyrilometodějská teologická fakulta

Division of Science, Math and Applied Sciences

Dopravní fakulta Jana Pernera

Economics

Ekonomická fakulta

Ekonomicko - správní fakulta

Ekonomika a management

Evangelická teologická fakulta

Faculty of Arts

Faculty of Access and Continuing Studies

Faculty of Design and Communications

Faculty of Professional Studies

Faculty of Science

Faculty of Trades

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta architektury

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta dopravní

Fakulta ekonomická

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta filozofická

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta humanitních studií

Fakulta chemická

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informačních technologií

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky a managementu

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta managementu

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta pedagogická

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta právnická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Fakulta restaurování

Fakulta stavební

Fakulta sociálně-ekonomická

Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních věd

Fakulta sportovních studií

Fakulta strojní

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta technologická

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta textilní

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta tělesné kultury

Fakulta umění

Fakulta umění a architektury

Fakulta užitého umění a designu

Fakulta výrobních technologií a managementu

Fakulta výtvarného umění

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických věd

Fakulta životního prostředí

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Grafický design

Hornicko-geologická fakulta

Hospodářská fakulta

Hospodářská politika a správa

Husitská teologická fakulta

Informatika

Institut celoživotního vzdělávání

Institut cizích jazyků

Institut ekonomie a práva

Institut ekonomimiky provozu a technických věd

Institut informačních technologií

Institut managementu a marketingu

Institut matematiky, statistiky a ekonometrie

Institut účetnictví a finančního řízení podniku

Institut tropů a subtropů

Institut vzdělávání a poradenství

IT Computing

Katolická teologická fakulta

Lesnická a dřevařská fakulta

Lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Plzni

Management organizací

Matematicko - fyzikální fakulta

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Národohospodářská fakulta

Nová média

Pedagogická fakulta

Právnická fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Přírodovědecká fakulta

School of Business

School of Business Administration

School of Education

School of Graduate Studies

School of Horticulture

School of Humanities and Social Sciences

School of Humanities, Social Sciences and Law

School of International Relations and Diplomacy

School of Law

School of Sciences

School of Sciences and Engineering

Technická fakulta

Teologická fakulta

Univerzitní institut

Účetnictví

Ústav fyzikální biologie

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Ústav soudního inženýrství

Ústav zdravotnických studií

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

Zahradnická fakulta

Zdravotně sociální fakulta

Zemědělská fakulta