Fakulty zastoupené na veletrhu Gaudeamus® 2010

XVII. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 2. - 5.11.2010, Brněnské výstaviště, pavilon F, Brno

1. Lékařská fakulta

2. Lékařská fakulta

3. Lékařská fakulta

Agronomická fakulta

Bankovnictví

Bezpečnostní management

Business

Business School

Centrum sportovních aktivit

Cyrilometodějská teologická fakulta

Department of New Media Technology

Department of Public Governance

Department of Tourism and Hospitality Management

Divadelní fakulta

Divize BA (HONS) in business management

Divize BA (HONS) in Law and Business Management

Divize Bc. Ekonomika a management

Divize DBA (Doctorate of Business Administration)

Divize MBA senior executive

Divize MSc in Law and Business Management Studies

Divize MSc in management studies

Dopravní fakulta Jana Pernera

Economics

Ekonomická fakulta

Ekonomicko - správní fakulta

Ekonomika a insolvence

Ekonomika a management

Elektrotechnika a informatika

Evangelická teologická fakulta

Faculty of Engineering

Faculty of Health Sciences

Faculty of Humanities and Social Science

Faculty of Science

Faculty of Social Sciences

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta architektury

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta aplikovaných věd

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta dopravní

Fakulta ekonomická

Fakulta ekonomie a podnikání

Fakulta ekonomiky a managementu

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomických studií

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta filozofická

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta humanitních studií

Fakulta chemická

Fakulta chemické technologie

Fakulta chemicko-inženýrská

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta informačních technologií

Fakulta informatiky

Fakulta informatiky a managementu

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta logistiky a krizového řízení

Fakulta managementu

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Fakulta mezinárodních vztahů

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta pedagogická

Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikohospodářská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta práva

Fakulta právnická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Fakulta restaurování

Fakulta rybářství a ochrany vod

Fakulta stavební

Fakulta sociálně-ekonomická

Fakulta sociálních studií

Fakulta sociálních věd

Fakulta sportovních studií

Fakulta strojní

Fakulta strojního inženýrství

Fakulta technologická

Fakulta technologie ochrany prostředí

Fakulta textilní

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta tělesné kultury

Fakulta umění

Fakulta umění a architektury

Fakulta užitého umění a designu

Fakulta veřejných politik

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)

Fakulta vojenských technologií

Fakulta výrobních technologií a managementu

Fakulta výtvarného umění

Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotnických věd

Fakulta životního prostředí

Farmaceutická fakulta

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Finance

Globální podnikání a management

Grafický design

Health studies

Hornicko-geologická fakulta

Hospitality Business School

Hospodářská fakulta

Hospodářská politika a správa

Hudební fakulta

Husitská teologická fakulta

Institut celoživotního vzdělávání

Institut cizích jazyků

Institut ekonomie a práva

Institut ekonomimiky provozu a technických věd

Institut informačních technologií

Institut managementu a marketingu

Institut matematiky, statistiky a ekonometrie

Institut účetnictví a finančního řízení podniku

Institut tropů a subtropů

Institut vzdělávání a poradenství

IT Computing

Katolická teologická fakulta

Komunikace v médiích

Krizový management

Lesnická a dřevařská fakulta

Lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Plzni

Management

Management mezinárodních institucí a veřejné správy

Management organizací

Management se zaměřením na psychologii

Marketing

Matematický ústav

Matematicko - fyzikální fakulta

Materiálovotechnologická fakulta

Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání

Národohospodářská fakulta

Nová média

Obchodně podnikatelská fakulta

Obchodní administrativa

Ošetřovatelství

Pedagogická fakulta

Police Leadership

Právnická fakulta

Project Management

Provozně ekonomická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

School of Applied Health and Social Sciences

School of Business

School of Business & Marketing

School of Business Administration

School of Communication, Information Technology and Information Management

School of Education

School of Engineering

School of Engineering and Environmental Sciences

School of Finance & Accounting

School of Health

School of Health and Sports

School of Hospitality, Food & Events Management

School of Human Resources Management

School of Humanities and Social Sciences

School of Childhood & Education

School of Informatics, Communications and Media

School of International Relations and Diplomacy

School of Law

School of Life Science, Engineering & Design

School of Management

School of Recreation, Sport & Tourism

School of Social Work

School of Sports Therapy & Salon Management

School of Tourism

Technická fakulta

Teologická fakulta

Tvůrčí psaní a publicistika

Univerzitní institut

Účetnictví

Ústav ekonomie

Ústav fyzikální biologie

Ústav informatiky

Ústav jazyků

Ústav managementu

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (Vyškov)

Ústav práva

Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Ústav soudního inženýrství

Ústav strategických studií

Ústav zdravotnických studií

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický

Zahradnická fakulta

Zdravotně sociální fakulta

Zemědělská fakulta