Soutěž o nejlepší expozici
na veletrhu Gaudeamus® 2016 v Brně

XXIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2016, 1. - 4. listopadu 2016, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Studenti sami hodnotili, jak se která škola na veletrhu prezentovala, zda poskytovala informace o studiu srozumitelnou formou a měla o studenty zájem. Soutěž o nejlepší expozici proběhla v letošním roce již po osmé. Soutěže se zůčastnilo 17 vystavovatelů. Hodnotící komise byla složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchdoní Brno Pionýrská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která byla gesční školou soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášené na společenském večeru veletrhu, který proběhl 2. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a umístění škol uvádí tabulka:


PořadíSoutěžící školaCelkový průměr
1 České vysoké učení technické v Praze 1,4285714286
2 Vysoké učení technické v Brně 1,5238095238
3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1,5346320346
4 Univerzita Karlova v Praze 1,6666666667
5 Mendelova univerzita v Brně 1,7209821429
6 University of New York in Prague 1,7554112554
7 Univerzita obrany 1,7683982684
8 Univerzita Palackého v Olomouci 1,7922077922
9 Ostravská univerzita 1,8459821429
10 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1,8528138528
11 Univerzita Pardubice 1,8766233766
12 Slezská univerzita v Opavě 1,9025974026
13 Masarykova univerzita 1,9047619048
14 NEWTON College, a.s. 1,9047619048
15 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,9285714286
16 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 2,0584415584
17 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2,4199134199


Podrobné výsledky hodnocení pro jednotlivé soutěžící školy jsou k dispozici ke stažení v tabulce níže: