Soutěž o nejlepší expozici
na veletrhu Gaudeamus® 2014 v Brně

XXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2014, 4. - 7. listopadu 2014, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Studenti sami hodnotili, jak se která škola na veletrhu prezentovala, zda poskytovala informace o studiu srozumitelnou formou a měla o studenty zájem. Soutěž o nejlepší expozici proběhla v letošním roce již po šesté. Soutěže se zůčastnilo 18 vystavovatelů. Hodnotící komise byla složená ze studentů Obchodní akademie a VOŠ obchdoní Brno Pionýrská a Kotlářská a ze studentů, které do komise nominovali sami vystavovatelé. Komise pracovala nezávisle pod vedením pedagoga z Obchodní akademie Brno Pionýrská, která byla gesční školou soutěže. Výsledky soutěže byly vyhlášené na společenském večeru veletrhu, který proběhl 5. listopadu od 19 hodin v prostorách Centra VUT v Brně, Antonínská 1 a umístění škol uvádí tabulka:

PořadíSoutěžící školaCelkový průměr
1. České vysoké učení technické v Praze 1,2648809524
2. Vysoké učení technické v Brně 1,4200000000
3. Univerzita Pardubice 1,4255952381
4. Univerzita Karlova v Praze 1,5057142857
5. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 1,5428571429
6. Mendelova univerzita v Brně 1,5657142857
7. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1,5685714286
8. Univerzita Palackého v Olomouci 1,6685714286
9. Masarykova univerzita 1,7200000000
10.Slezská univerzita v Opavě 1,8228571429
11.Technická univerzita v Liberci 1,8514285714
12.Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 1,8630952381
13.Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 2,2371428571
14.Ostravská univerzita v Ostravě 2,2828571429
15.University of New York in Prague 2,3714285714
16.Prague College 2,4485714286
17.Fond pojištění vkladů 2,6685714286
18.Vysoká škola podnikání, a.s. 2,7800000000