Studijní obory
GAUDEAMUS ®Praha 2017

R

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS ®PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Radiologická technika
Radiologický asistent
Radiolokace
Raná historie
Realitní inženýrství
Realitní makléř
Realizace pozemních a inženýrských staveb
Realizace staveb
Recyklace materiálů
Regenerace a výživa ve sportu
Regionalistika a veřejná správa
Regionální a informační management
Regionální a politická geografie
Regionální environmentální správa
Regionální geografie
Regionální rozvoj
Regionální rozvoj a cestovní ruch
Regionální rozvoj a správa
Regionální rozvoj a veřejná správa
Regionální studia
Regionální studia a mezinárodní obchod
Regionálny cestovný ruch
Regionálny rozvoj a politiky EÚ
Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Reklama
Rekreologie
rekvalifikační kurzy
Religionistika
Religiózne štúdiá
Reprodukční biotechnologie
Resocializační pedagogika
Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury
Restaurování a konzervace děl písemné kultury
Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita
Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů
Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech
Revitalizace krajiny
Režie a scénáristika
Riadenie a ekonomika podnikov
Riadenie bezpečnostných systémov
Riadenie kultúry a turizmu
Riadenie procesov
Robotika
Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii
Románština (francouzština, italština, portugalština, rumunština, španělština)
Romistika
Rostlinná produkce
Rostlinolékařství
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scénáristika
Rozvoj lidských zdrojů
Rozvoj venkova
Rozvoj venkovského prostoru
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu
Rumunština
Ruská a východoevropská studia
Ruská filologie
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Ruský jazyk a literatura
Ruský jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii
Ruština
Ruština pro mezikulturní komunikaci
Ruština pro překladatelskou praxi
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Ruština ve sféře podnikání
Rybářství
Rybářství a akvaristika
Rybářství a ochrana vod
Řídicí a informační systémy
Řídicí a rozhodovací systémy
Řízení a ekonomika podniku
Řízení a ekonomika průmyslového podniku
Řízení a použití ozbrojených sil
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních
Řízení environmentálních rizik
Řízení hotelnictví a turistických služeb
Řízení jakosti
Řízení logistiky
Řízení netržních a sociálních služeb
Řízení podniku &Personální management
Řízení podniku a podnikové finance
Řízení procesů
Řízení průmyslových systémů
Řízení rizik elektrotechnických zařízení
Řízení rizik firem a institucí
Řízení rizik chemických technologií
Řízení rizik stavebních konstrukcí
Řízení rizik strojních zařízení
Řízení rizik v informačních systémech
Řízení sboru
Řízení strojů a procesů
Řízení technologických rizik
Řízení volnočasových aktivit
Řízení výroby (Strojírenská technologie)
Řízení výroby a kvality
Regionální a informační management

Zpět na přehled oborů

Regionální studia a mezinárodní obchod

Zpět na přehled oborůRehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Zpět na přehled oborůResocializační pedagogika

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace děl písemné kultury

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů

Zpět na přehled oborů

Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech

Zpět na přehled oborů

Románština (francouzština, italština, portugalština, rumunština, španělština)

Zpět na přehled oborů

Rozvoj lidských zdrojů

Zpět na přehled oborů


Ruština pro překladatelskou praxi

Zpět na přehled oborů

Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Zpět na přehled oborů

Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Zpět na přehled oborů

Ruština ve sféře podnikání

Zpět na přehled oborů
Řízení a použití ozbrojených sil

Zpět na přehled oborůŘízení podniku &Personální management

Zpět na přehled oborů

Řízení rizik v informačních systémech

Zpět na přehled oborů