Studijní obory
GAUDEAMUS ®Praha 2017

P

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS ®PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Pôrodná asistencia
Paralelní a distribuované systémy
Parazitologie
Pastorační a sociální práce
Pastorační asistence
Pedagogické asistentství
Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Pedagogicko-psychologická způsobilost
Pedagogika
Pedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika - sociální práce
Pedagogika - veřejná správa
pedagogika - vychovávateľstvo
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika - vzdělávací politika
Pedagogika - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Pedagogika (učiteľstvo v kombinácii)
Pedagogika a vychovávateľstvo
Pedagogika předškolního věku
Pedagogika volného času
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport
Penitenciární péče
Perioperační péče v gynekologii a porodnictví
Personalistika
Personální management a organizační rozvoj
Personální management v průmyslových podnicích
personální poradenství - assessment centre
Pestovanie a ochrana lesa
Péče o životní prostředí
Pěstování rostlin
Plánovanie dopravnej infraštruktúry
Plánování a řízení krizových situací
Poľský jazyk a kultúra
Počítače
Počítačová fyzika
Počítačová grafika
Počítačová grafika a multimédia
Počítačová grafika a zpracování obrazu
Počítačová podpora v archeologii
Počítačová podpora v archivnictví
Počítačová podpora v řízení podniku
Počítačová technika a její aplikace
Počítačové a komunikačné systémy a siete (PKSS)
Počítačové a komunikačné systémy a siete v odbore počítačové inžinierstvo
Počítačové a komunikační systémy
Počítačové a vestavěné systémy
Počítačové inženýrství
Počítačové inžinierstvo
Počítačové konštruovanie a simulácie
Počítačové modelovanie a mechanika strojov
Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve
Počítačové modelování
Počítačové modelování ve vědě a technice
Počítačové řízení strojů a procesů
Počítačové sítě a komunikace
Počítačové systémy
Počítačové systémy a sítě
Počítačové systémy a zpracování dat
Podnikatelská informatika
Podnikání
Podnikání a administrativa
Podnikání a management
Podnikání a management v obchodu
Podnikání a právo
Podnikání a psychologie
Podnikání v cestovním ruchu
Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu
Podniková ekonomika
Podniková ekonomika - pro absolventy neekonomických fakult
Podniková ekonomika a finanční management
Podniková ekonomika a management
Podniková ekonomika a management obchodu
Podniková ekonomika a management provozu
Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality
Podniková informatika
Podnikové finance a obchod
Podnikové hospodářství
Podnikové informační systémy
Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle
Podpora budoucí technické generace v oblasti digitálních technologií
Poistná, finančná a štatistická matematika
Pojistné inženýrství
Pojišťovnictví
Politická a kulturní geografie
Politická filozofie
Politická věda
Politické teorie
Politické teorie a současné dějiny
Politika a společnost
Politologie
Politologie - africká studia
Politologie - latinskoamerická studia
Politologie a evropská studia
Politologie a mezinárodní vztahy
Politologie a politický marketing
Politológia
Polská filologie
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury
Polský jazyk
Polský jazyk a literatura
Polština
Polština pro překladatelskou praxi
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu
Polština ve sféře podnikání
Polygrafie
Polymerní materiály a kompozity
Polymerní materiály a technologie
pomaturitní jazykové studium
Pomaturitní studium angličtiny
Pomaturitní studium jazyků
Pomaturitní studium španělštiny
Pomocné vědy historické
Popularizace hudby a organizace hudebního života
Popularizace hudební kultury
Poradenství v odborném vzdělávání
Porodní asistence
Porodní asistentka
Portugalistika
Portugalská filologie
Portugalský jazyk a literatura
Portugalština
Poštové inžinierstvo
Poštové technológie
Poštové technológie a služby
Potravinářská chemie
Potravinářská chemie a biotechnologie
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Pozemné staviteľstvo
Pozemní stavby
Pozoun
Požární bezpečnost staveb
Požární ochrana a bezpečnost
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
PR a marketingová komunikace
Pracovní pobyty v zahraničí
Pracovní právo
Praktická geobiologie
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie
Pravěká a raně středověká archeologie
Pravěká archeologie Předního východu
Pravoslavná teologie
Pravoslavná teologie - Filozofie
Pravoslavná teologie - Jihovýchodoevropská studia
Pravoslavná teologie - Novořečtina
Pravoslavná teologie - Religionistika
Pravoslavná teologie - Východoevropská studia
Práce
Právní aspekty veřejné správy
Právní specializace - veřejná správa
Právo
Právo a ekonomika
Právo a Právní věda
Právo pro manažery a podnikatele
Právo v managementu a podnikání
Právo v podnikání
Právo v podnikání a ekonomii
Právo v sociálním zabezpečení
Právo ve veřejné správě
Predškolská a elementárna pedagogika
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
Predškolská pedagogika
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultrúa - francúzsky jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Prevádzka dopravných strojov a zariadení
Prevádzka strojov a zariadení
Prevádzková bezpečnosť techniky
Prevence kriminality
Prezentace a ochrana kulturního dědictví
Priemyselné inžinierstvo
Procesní inženýrství
Procesní inženýrství a management
Procesní inženýrství a metody kontroly kvality
Produkce
Produkcia potravinových zdrojov
Produkční a okrasné zahradnictví
Produkční zahradnictví
Produktové inženýrství
Produktový management
Profesionální pilot
Profesionálny pilot
Profesní kurzy
Profesní semináře pro veřejnost
Programovatelné technické struktury
Programování
Progresivní technické materiály
Projekt OP VK Jihomoravského kraje, č.projektu CZ.1.07/1.1.02/01.0108
Projektování elektrických zařízení
Projektové řízení
Projektový management
Prostorové plánování
Prostředí staveb
Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
Provádění staveb
Provoz a ekonomika
Provoz a řízení myslivosti
Provoz energetických zařízení
Průmyslová ekologie
Průmyslová elektronika a elektromechanika
Průmyslové a pozemní stavitelství
Průmyslové inženýrství
Průmyslové inženýrství a management
Průmyslové vlastnictví
Průmyslový design
Průmyslový design ve strojírenství
Průmyslový management
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
Předškolní a elementární pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03
Předškolní pedagogika
Překladatelství: čeština - angličtina
Překladatelství: čeština - francouzština
Překladatelství: čeština - němčina
Překladatelství: čeština - ruština
Překladatelství: čeština - španělština
Překladatelství anglického jazyka
Překladatelství německého jazyka
Překladatelství ruského jazyka
Přenosové a síťové technologie
Přeprava a logistika
Přesná mechanika a optika
Přijímací zkoušky na VŠ
Příprava, realizace a provoz staveb
Příprava a realizace staveb
Příprava na VŠ
příprava na zkoušky
Příprava na zkoušky D.E.L.E.
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Přírodovědné inženýrství
Přístrojová fyzika
Psychologie
Psychologie a speciální pedagogika
Psychologie pro manažery
Psychologie se zaměřením na vzdělávání
Psychológia
Psychológia (učiteľstvo v kombinácii)
Public Relations &Marketing
PublicistikaPedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství chemie pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Zpět na přehled oborůPedagogika - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Pedagogika - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Zpět na přehled oborů


Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Zpět na přehled oborů


Personální management a organizační rozvoj

Zpět na přehled oborů


personální poradenství - assessment centre

Zpět na přehled oborůPočítačová technika a její aplikace

Zpět na přehled oborů


Počítačové a komunikačné systémy a siete v odbore počítačové inžinierstvo

Zpět na přehled oborů

Počítačové konštruovanie a simulácie

Zpět na přehled oborů

Počítačové modelovanie a mechanika strojov

Zpět na přehled oborů

Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve

Zpět na přehled oborůPočítačové řízení strojů a procesů

Zpět na přehled oborů

Podnikání a management v obchodu

Zpět na přehled oborů


Podniková ekonomika - pro absolventy neekonomických fakult

Zpět na přehled oborů

Podniková ekonomika a finanční management

Zpět na přehled oborů


Podniková ekonomika a management obchodu

Zpět na přehled oborů


Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality

Zpět na přehled oborůPodnikové hospodářství

Zpět na přehled oborů


Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle

Zpět na přehled oborů

Podpora budoucí technické generace v oblasti digitálních technologií

Zpět na přehled oborů

Poistná, finančná a štatistická matematika

Zpět na přehled oborůPolitická a kulturní geografie

Zpět na přehled oborů


Polská filologie v kontextu evropské kultury a literatury

Zpět na přehled oborů
Polština pro překladatelskou praxi

Zpět na přehled oborů

Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Zpět na přehled oborů

Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Zpět na přehled oborů

Polština ve sféře podnikání

Zpět na přehled oborů


Polymerní materiály a kompozity

Zpět na přehled oborů


pomaturitní jazykové studium

Zpět na přehled oborů

Popularizace hudby a organizace hudebního života

Zpět na přehled oborů


Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

Zpět na přehled oborů

Pracovní pobyty v zahraničí

Zpět na přehled oborůPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie

Zpět na přehled oborů

Pravěká a raně středověká archeologie

Zpět na přehled oborů
Pravoslavná teologie - Jihovýchodoevropská studia

Zpět na přehled oborů

Pravoslavná teologie - Novořečtina

Zpět na přehled oborů


Pravoslavná teologie - Východoevropská studia

Zpět na přehled oborůPrávní specializace - veřejná správa

Zpět na přehled oborů
Právo pro manažery a podnikatele

Zpět na přehled oborů

Právo v managementu a podnikání

Zpět na přehled oborů


Právo v podnikání a ekonomii

Zpět na přehled oborů


Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombinácii

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultrúa - francúzsky jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra

Zpět na přehled oborů

Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Zpět na přehled oborů


Procesní inženýrství a metody kontroly kvality

Zpět na přehled oborů


Profesní semináře pro veřejnost

Zpět na přehled oborů
Projekt OP VK Jihomoravského kraje, č.projektu CZ.1.07/1.1.02/01.0108

Zpět na přehled oborů
Průmyslová elektronika a elektromechanika

Zpět na přehled oborů
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu

Zpět na přehled oborů

Předškolní a elementární pedagogika

Zpět na přehled oborů


Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03

Zpět na přehled oborů


Překladatelství: čeština - angličtina

Zpět na přehled oborů

Překladatelství: čeština - francouzština

Zpět na přehled oborů

Překladatelství: čeština - němčina

Zpět na přehled oborů

Překladatelství: čeština - ruština

Zpět na přehled oborů

Překladatelství: čeština - španělština

Zpět na přehled oborů

Přeprava a logistika

Zpět na přehled oborů


Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů