Studijní obory
GAUDEAMUS® Praha 2017

G

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Gastronomie
Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch
Genderová studia
Genetické technológie v agrobiológii
Genetika, molekulární biologie a virologie
Genomika a proteomika
Geodézia a kartografia
Geodézie
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Geodézie a kartografie
Geofyzika
Geografia
Geografia (učiteľstvo v kombinácii)
Geografia a rozvoj regiónov
Geografia v regionálnom rozvoji
Geografická kartografie a geoinformatika
Geografie
Geografie – geoinformatika
Geografie - aplikovaná geoinformatika
Geografie (učitelství)
Geografie a anglistika - amerikanistika se zaměřením na vzdělávání
Geografie a hispanistika se zaměřením na vzdělání
Geografie a kartografie
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání
Geografie a regionální rozvoj
Geografie pro veřejnou správu
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie střední Evropy
Geografie ve veřejné správě
Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
Geoinformatika
Geoinformatika a geografie
Geologické inženýrství
Geologie
Geologie a biologie (vzdělávání)
Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání
Geologie a chemie (vzdělávání)
Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání
Geologie a ochrana životního prostředí (učitelství)
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství)
Geologie aplikovaná a environmentální
Geologie pro kombinaci s archeologií + Archeologie
Geologie pro víceoborové studium + Anglický jazyk a literatura
Geologie se zaměřením na vzdělávání
Geomatika
Geometrie
Geometrie a globální analýza
Geopolitická studia
Geotechnika
Geotechnologie
Geovědní a montánní turismus
Germanistická medievistika
Germanistika medievistika
Globální podnikání a finanční řízení v podniku
Globální podnikání a management
Globální podnikání a marketing
Globální podnikání a právo
Grafická tvorba - multimédia
Grafický design
Grafika
Grafika vizuálnych komunikáciíGastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Zpět na přehled oborůGeografie a anglistika - amerikanistika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Zpět na přehled oborů

Geologie a biologie (vzdělávání)

Zpět na přehled oborů

Geologie a biologie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Geologie a chemie (vzdělávání)

Zpět na přehled oborů

Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Geologie a ochrana životního prostředí (učitelství)

Zpět na přehled oborů

Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání (učitelství)

Zpět na přehled oborůGeologie pro víceoborové studium + Anglický jazyk a literatura

Zpět na přehled oborůGlobální podnikání a finanční řízení v podniku

Zpět na přehled oborů

Globální podnikání a management

Zpět na přehled oborů