Studijní obory
GAUDEAMUS® Praha 2017

B

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS® PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Balkanistika
Balkánská, euroasijská a středoevropská studia
Baltistika
Bankovnictví
Bankovnictví a finance
Bankovnictví a pojišťovnictví
Bankovní management
Bezpečnost
Bezpečnost a kvalita potravin
Bezpečnost a zdraví na pracovišti
Bezpečnost informačních technologií
Bezpečnost potravin
Bezpečnost práce a procesů
Bezpečnost práce v nevýrobní sféře
Bezpečnostně právní studia
Bezpečnostní a strategická studia
Bezpečnostní inženýrství
Bezpečnostní management
Bezpečnostní plánování
Bezpečnostní strategická studia
Bezpečnostní studia
Bezpečnostní technologie, systémy a managemet
Bezpečnostný manažment
Bezpečnosť a kontrola potravín
Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bilancování & Podnikové účetnictví
Bioanalytik
Bioanorganická chemie
Biofyzika
Biofyzika a chemická fyzika
Biofyzikální chemie
Biochemie
Biochemie a biotechnologie
Bioinformatika
Bioinformatika a biocomputing
Bioinženýrství
Biologická chemie
Biologie
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
Biologie (učitelství)
Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání
Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání
Biologie a ochrana zájmových organismů
Biologie ekosystému
Biologie pro vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání
Biologie v ochraně životního prostředí
Biológia
Biológia (učiteľstvo v kombinácii)
Biomateriály pro medicínské využití
Biomedicínská a klinická technika
Biomedicínská elektronika a biokybernetika
Biomedicínská informatika
Biomedicínská laboratorní technika
Biomedicínská technika
Biomedicínská technika a bioinformatika
Biomedicínske inžinierstvo
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Biomedicínské inženýrství
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Biomedicínský technik
Biomolekulární chemie
Bioorganická chemie
Bioorganická chemie a chemická biologie
Biotechnika parkových a krajinných úprav
Biotechnologie
Biotechnologie a genové inženýrství
Biotechnologie léčiv
Biotechnologie využití biomasy
Blízkovýchodné štúdiá
Blízkovýchodní studia
Bohemistika
Bohemistika v praxi
Bojová a speciální vozidla
Botanika
Bulharský jazyk a literatura
Buněčná a vývojová biologie
burzovnictví
Business


Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

Zpět na přehled oborů


Bezpečnostní strategická studia

Zpět na přehled oborů

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Zpět na přehled oborů


Bilancování & Podnikové účetnictví

Zpět na přehled oborů
Biofyzika a chemická fyzika

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

Zpět na přehled oborů


Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie a matematika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geologie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Bioorganická chemie a chemická biologie

Zpět na přehled oborůBiotechnologie a genové inženýrství

Zpět na přehled oborůBojová a speciální vozidla

Zpět na přehled oborů