Studijní obory
GAUDEAMUS ®Praha 2017

A

X. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS ®PRAHA
od 25. do 26. 1. 2017, výstaviště PVA Expo Praha Letňany, hala 4
Název oboru:
Adiktologie
Administrativa, správní agenda
Administrativa/Management
Adult Education
Africká studia
Agrárny obchod a marketing
Agrobiotechnológie
Agroekologie
Agroekológia
Agrochémia a výživa rastlín
Agropotravinárstvo
Akademický přípravný kurz na studium na španělských VŠ
Akreditace MŠMT ČR a uznávání na českých univerzitách
Algebra a diskrétní matematika
Alternativní energie a životní prostředí
Americká studia
Analytická a fyzikální chemie
Analytická biochemie
Analytická filozofie a filozofie vědy
Analytická chemie
Analytická chemie pevné fáze
Analytická chemie životního prostředí
Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Analýza biologických materiálů
Analýza léčiv
Anatomie a fyziologie rostlin
Andragogika
Andragogika a personální řízení
Andragogika v profilaci na personální management
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře
Anglická a americká literatura
Anglická a americká literatura, kreativní psaní
Anglická filologie
Anglická jazyková studia
Anglický a německý jazyk (vzdělávání)
Anglický jazyk
Anglický jazyk - specializace v pedagogice
Anglický jazyk a kultura
Anglický jazyk a kultúra
Anglický jazyk a literatura
Anglický jazyk a literatura (vzdělávání)
Anglický jazyk a literatúra (učiteľstvo v kombinácii)
Anglický jazyk a německý jazyk (vzdělávání)
Anglický jazyk pro manažerskou praxi
Anglický jazyk pro odbornou praxi
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Anglický jazyk v odbornej komunikácii
Angličtina
Angličtina + Italština
Angličtina (učitelství)
Angličtina (vzdělávání)
Angličtina pro mezikulturní komunikaci
Angličtina pro překladatelskou praxi
Angličtina pro školskou praxi
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii
Angličtina se zaměřením na komunitní překlad a tlumočení
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Angličtina ve sféře podnikání
Anglistika
Anglistika - amerikanistika
Anglo-americká studia
Anglofonní studia
Animace v cestovním ruchu
Animátor sportovních aktivit + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Anglický jazyk a literatura
Animátor sportovních aktivit + Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Matematika se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Mediální studia a žurnalistika
Animátor sportovních aktivit + Německý jazyk a literatura
Animátor sportovních aktivit + Občanská výchova a základy společenských věd
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Animátor sportovních aktivit + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Ruský jazyk a literatura
Animátor sportovních aktivit + Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Animátor sportovních aktivit + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Animovaná tvorba
Anorganická a bioanorganická chemie
Anorganická chemie
Anorganická technologie
Anorganické materiály
Antropologie
Antropologie a genetika člověka
Antropologie populací minulosti
Aplikace matematiky v ekonomii
Aplikace softwarového inženýrství
Aplikovaná informatika
Aplikovaná a inženýrská fyzika
Aplikovaná algebra
Aplikovaná biochemie
Aplikovaná biologie a ekologie
Aplikovaná biológia
Aplikovaná ekologie
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
Aplikovaná ekonomická studia
Aplikovaná elektronika
Aplikovaná elektrotechnika
Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Aplikovaná etika
Aplikovaná etika - etika profesijných činností
Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
Aplikovaná etnológia
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
Aplikovaná geografie
Aplikovaná geografie a geoinformatika
Aplikovaná geologie
Aplikovaná geológia
Aplikovaná chemie
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika a řízení
Aplikovaná informatika v dopravě
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná sociálna práca
Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek
Aplikovaná statistika
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
Aplikovaná telematika
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
Aplikované nanotechnologie
Aplikované počítačové modelování
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované právo
Aplikované sieťové inžinierstvo
Aplikované vědy a informatika
Aplikované vědy a technologie
Aplikované vědy v inženýrství
Applied Sciences and Technologies
Arabština
Archeologie
Archeologie + Historie
Archeologie + Muzeologie
Archeologie pravěku a středověku
Archeológia
Architecture
Architektonické inženýrství
Architektonické konštrukcie a projektovanie
Architektura
Architektura a rozvoj sídel
Architektura a stavitelství
Architektura a urbanismus
Architektura pozemních staveb
Archivnictví
Archivnictví a pomocné vědy historické
Archivnictví a spisová služba
Archivnictví-historie
Arteterapie
Asijská studia a mezinárodní vztahy
Astrofyzika
Astronomie a astrofyzika
Au pair
Au pair Evropa a USA
Audio inženýrství
Audiovizuální komunikace a tvorba
Audiovizuální tvorba
Automatické řízení a informatika
Automatické řízení a inženýrská informatika
Automation Engineering
Automatizace
Automatizace a informatika
Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích
Automatizace a počítačová technika v průmyslu
Automatizace technologických procesů
Automatizační a měřící technika
Automatizácia
Automatizované systémy řízení ve strojírenství
Automatizované systémy velení a řízení
Automatizované výrobné systémy
Automobilní a dopravní inženýrství
Automobilová elektronika
Autonomní systémy
Autorizované školicí středisko Autodesku
Autotronika
Akademický přípravný kurz na studium na španělských VŠ

Zpět na přehled oborůAnalytická filozofie a filozofie vědy

Zpět na přehled oborů


Analytická chemie pevné fáze

Zpět na přehled oborů


Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Zpět na přehled oborů


Analýza biologických materiálů

Zpět na přehled oborů

Andragogika v profilaci na personální management

Zpět na přehled oborů

Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Zpět na přehled oborů


Anglická a americká literatura, kreativní psaní

Zpět na přehled oborůAnglický a německý jazyk (vzdělávání)

Zpět na přehled oborů


Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Zpět na přehled oborů
Anglický jazyk a literatura (vzdělávání)

Zpět na přehled oborů
Anglický jazyk pro odbornou praxi

Zpět na přehled oborů


Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Informační technologie se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů
Angličtina (učitelství)

Zpět na přehled oborůAngličtina pro překladatelskou praxi

Zpět na přehled oborů

Angličtina pro školskou praxi

Zpět na přehled oborů

Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Zpět na přehled oborů

Angličtina se zaměřením na komunitní překlad a tlumočení

Zpět na přehled oborů

Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad

Zpět na přehled oborůAngličtina ve sféře podnikání

Zpět na přehled oborů


Animátor sportovních aktivit + Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Anglický jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Matematika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Mediální studia a žurnalistika

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Německý jazyk a literatura

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Občanská výchova a základy společenských věd

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Animátor sportovních aktivit + Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů

Animátor sportovních aktivit + Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Zpět na přehled oborů


Anorganická a bioanorganická chemie

Zpět na přehled oborů


Aplikovaná a inženýrská fyzika

Zpět na přehled oborůAplikovaná biologie a ekologie

Zpět na přehled oborůAplikovaná environmentální ekonomie, politika a management

Zpět na přehled oborůAplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

Zpět na přehled oborůAplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zpět na přehled oborů


Aplikovaná informatika

Zpět na přehled oborů


Aplikovaná informatika v dopravě

Zpět na přehled oborů


Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování

Zpět na přehled oborů

Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací

Zpět na přehled oborů

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Zpět na přehled oborů

Archeologie pravěku a středověku

Zpět na přehled oborůAsijská studia a mezinárodní vztahy

Zpět na přehled oborů


Astronomie a astrofyzika

Zpět na přehled oborůAutomatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích

Zpět na přehled oborů

Automatizace a počítačová technika v průmyslu

Zpět na přehled oborů
Automatizované systémy řízení ve strojírenství

Zpět na přehled oborů

Automatizované systémy velení a řízení

Zpět na přehled oborů

Autorizované školicí středisko Autodesku

Zpět na přehled oborů