Vysvětlivky symbolů použitých v rejstříku oborů


Typ školy:
 • Ve - Veřejná škola
 • So - Soukromá škola
 • St - Státní škola

Typ studia:
 • Bc - Bakalářské studium
 • NMgr/NIng - Navazující magisterské / inženýrské studium
 • Mgr - Studium magisterské dlouhé (např. právnické a medicínské obory)
 • PhD - Doktorské studium
 • DiS - Studium na vyšší odborné škole
 • Jiné - Ostatní typy studia

Forma studia:
 • P - Prezenční / denní forma
 • K - Kombinovaná / externí forma

Jazyk studia:
 • CZ - Český jazyk
 • SK - Slovenský jazyk
 • EN - Anglický jazyk
 • DE - Německý jazyk
 • JN - Ostatní jazyky

Uvedené symboly sa uvádí v závorce za názvem studijního programu, viz příklad:

Technické inženýrství (Bc, NMgr/NIng, P, K)
Studijní program "Technické inženýrství" je možné studovat v bakalářském a magisterském navazujícím studiu, prezenční nebo kombinovanou formou.