INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE GAUDEAMUS NITRA 2017

V. ROČNÍK EVROPSKÉHO VELETRHU POMATURITNÍHO
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, GAUDEAMUS NITRA
27. - 28. září 2017, výstaviště Agrokomplex Nitra, pavilon G[Zpět na obsah]

[Rezervace]
REZERVACE VÝSTAVNÍ PLOCHY A TERMÍNŮ PŘEDNÁŠEK JE OTEVŘENA!


UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK: 7.9.2017!


JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku
 • Nahlédněte do plánku pavilonu a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

2. Rezervujte si termín přednášky
 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají v přednáškovém sále pro 120 osob v pavilonu G.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají každý den veletrhu od 8:00 do 16:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.

3. Potvrďte svoji rezervaci
 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 7. 9.2017 zasláním podepsané objednávky a smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 7. 9. 2017, získáváte ceny zvýhodněné o 20 %.
 • Oba dokumenty Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace. Můžete si je také kdykoliv stáhnout níže na této stránce.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat. Na závěr vypočtěte celkovou cenu a dokument podepište. Pokud celkovou cenu nevyplníte, dopočteme ji za Vás.
 • Oba dokumenty můžete zaslat poštou nebo nascanované e-mailem.
 • Po přijetí objednávky Vám zašleme jednu potvrzenou kopii zpět spolu se zálohovou fakturou.

4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci
 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, www.gaudeamus-sk.sk, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 15. 6. 2017 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny střední školy ve Slovenské republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách nebo studijních programech pro větší zviditelnění Vaší instituce. Informace můžete vyplnit do formuláře ZDE.
 • Další možnosti propagace najdete na straně 3 a 4 v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.


ÚČASTNĚTE SE I OSTATNÍCH VELETRHŮ GAUDEAMUS!


[Gaudeamus Nitra]


[Zpět na obsah]

[Formuláře]


Uzávěrka objednávek je 9. září 2017! Po tomto datu se ceny zvyšují o 20%.


Objednávkové formuláře Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace výstavní plochy. Všechny dokumenty včetně příloh si také kdykoliv můžete stáhnout níže na této stránce.

 • Objednávka výstavní plochy: Do objednávky vyplňte Vaše kontaktní a fakturační údaje, vybrané číslo sektoru, velikost rezervované plochy, termín přednášek a další vybavení a služby, které si přejete objednat.
 • Smlouva o účasti na výstavě: Je nedílnou součástí objednávky služeb. Bez podepsané smlouvy nelze rezervaci stánku potvrdit.
 • Objednávka účasti v doprovodného programu "Věda pro život": Vyplňte, pokud si přejete se prezentovat v rámci doprovodného programu Věda pro život.
 • Příloha č. 1: Zde můžete určit tvar půdorysu Vaší expozice. Vyplňujte pouze, pokud si přejete nestandardní půdorys nebo objednáváte zázemí na ploše expozice.
 • Příloha č. 2: Obsahuje návod na vložení informací do rejstříku studijních oborů. Vyplňte, pokud potřebujete přidělit nové údaje pro vstup do rejstříku.
 • Příloha č. 3: Zde můžete vyplnit informace o Vašich fakultách nebo studijních programech ke zveřejnění na www.gaudeamus.cz.


OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE VE FORMÁTU PDF:


OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE VE FORMÁTU DOC:


Vyplněnou objednávku účasti na výstavě, smlouvu o účasti na výstavě a případné přílohy, prosím zašlete poštou, ve dvou podepsaných vyhotoveních, na adresu organizátora veletrhu. Dokumenty je také možné zaslat nascanované e-mailem na: info@gaudeamus.cz. Dokumenty prosím doručte nejpozději 9. září 2017.

[Zpět na obsah]

[Ceník]Ceny výstavní plochy, veškerého vybavení expozic a souvisejících služeb jsou uvedeny v ceníku níže. Uvedené ceny jsou platné při doručení objednávky účasti na výstavě do 9. září 2017. Po tomto datu se veškeré ceny navyšují o 20%. V případě zájmu o jakékoliv služby neuvedené v ceníku nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus.cz, rádi vám připravíme individuální nabídku.


[Zpět na obsah]

[Přednášky]Seznam vystavovatelů s uvedením čísla expozice a jejich umístěním v pavilonu. Seznam rozmístění vystavovatelů v pavilonu i přehled volné výstavní plochy jsou průběžně aktualizovány.


[Zpět na obsah]

[Přednášky]Přednášky vystavovatelů jsou nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu. Tento doprovodný program každoročně navštíví průměrně 30% všech návštěvníků veletrhu, což z přednášek dělá nejefektivnější způsob předávání informací studentům. Přednášky probíhají v přednáškovém sále v pavilonu G po celou dobu veletrhu.

Pro rezervaci termínu přednášky nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus.cz.


[Zpět na obsah]

[Seznam]V seznamu jsou uvedeni vystavovatelé aktuálně přihlášení na veletrh Gaudeamus Nitra 2017. Seznam vystavovatelů, jejich kontakty a seznam studijních oborů jsou průběžně aktualizovány dle požadavků vystavovatelů.


[Zpět na obsah]

[Program]Úterý 27. 9. 2017

9:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
9:00Slavnostní zahájení veletrhu
16:00Uzavření veletrhu pro veřejnost
19:00Společenský večer vystavovatelů

Středa 28. 9. 2017

9:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
16:00Uzavření veletrhu pro veřejnost

[Zpět na obsah]

[Instrukce]

V této sekci jsou průběžně zveřejňovány důležité informace o průběhu a organizaci veletrhu pro vystavovatele. Aktuální instrukce pro vystavovatele a Provozně bezpečnostní předpisy jsou zveřejňovány přibližně 1 měsíc před akcí.

Důležité termíny:

 • - Změny ve vybavení expozic
 • - Zaslání prezentací na přednášky
 • - Objednávky vstupních průkazů
 • 25.9.2017 - Montáž expozic s vlastní výstavbou
 • 26.9.2017 - Přípravný den pro vystavovatele
 • 27. - 28. 9. 2017 - Akce
 • 28.9.2017 - Demontáž expozic

[Zpět na obsah]

[Vstup]Databáze studijních oborů umožňuje registrovaným vystavovatelům spravovat aktuální seznam oborů pro svoji instituci.