INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE GAUDEAMUS BRNO 2017

XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2

[Zpět na obsah]

[Rezervace]
REZERVACE VÝSTAVNÍ PLOCHY A TERMÍNŮ PŘEDNÁŠEK JE OTEVŘENA!


UZÁVĚRKA OBJEDNÁVEK: 20.9.2017!


JAK SE NA VELETRH PŘIHLÁSIT?


1. Vyberete si a rezervujte umístění stánku
 • Nahlédněte do plánku pavilonů a vyberte si vhodné umístění stánku.
 • Pavilon je rozdělen na "sektory" o různé ploše vyznačené v plánku spolu s číslem sektoru. Je možné spojit několik sektorů dohromady a vytvořit větší plochu. Na některých místech je možné sektory i rozdělit, nebo zmenšit jejich plochu (toto s námi prosím vždy předem konzultujte). Vybírat je možné pouze z volných sektorů, označených zelenou barvou.
 • Jakmile vyberete vhodný sektor, zadejte jeho číslo spolu s plochou a Vašimi údaji do rezervačního formuláře. Po vyplnění formuláře Vás budeme nejpozději do 24 hodin kontaktovat a rezervaci Vám potvrdíme. V případě problému Vám nabídneme jinou vhodnou alternativu.
 • Číslo sektoru, není číslem Vašeho stánku! Číslo stánku Vám přidělíme po ukončení rezervací všech vystavovatelů.
 • Rezervaci můžete provést také telefonicky na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz. Rezervace je nezávazná.
 • Pokud potřebujete poradit s výběrem místa, nebo si nejste čímkoliv jisti, kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme.

2. Rezervujte si termín přednášky
 • Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace s návštěvníky veletrhu. Probíhají ve dvou sálech pro 300 osob v pavilonu G2.
 • Nahlédněte do programu přednášek a vyberte si volný termín přednášky. Přednášky probíhají v obou sálech, každý den veletrhu od 8:00 do 16:00. Přednáška může mít délku 10-40 minut.
 • Požadavek na rezervaci přednášky můžete zadat do rezervačního formuláře spolu s rezervací plochy nebo nás kontaktovat na čísle 545 176 136 nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.
 • Termíny přednášek doporučujeme rezervovat co nejdříve. Obvykle jsou termíny rychle obsazeny.

3. Potvrďte svoji rezervaci
 • Vaši nezávaznou rezervaci můžete potvrdit kdykoliv do 20.9.2017 zasláním podepsané objednávky a smlouvy o účasti na výstavě. Pokud rezervaci potvrdíte do 20. 9. 2017, získáváte ceny zvýhodněné o 20 %.
 • Oba dokumenty Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace. Můžete si je také kdykoliv stáhnout níže na této stránce.
 • Do objednávky vyplňte kontaktní a fakturační údaje, Vámi vybrané číslo sektoru, velikost plochy, termín přednášky a další vybavení a služby, které si přejete objednat. Na závěr vypočtěte celkovou cenu a dokument podepište. Pokud celkovou cenu nevyplníte, dopočteme ji za Vás.
 • Oba dokumenty můžete zaslat poštou nebo nascanované e-mailem.
 • Po přijetí objednávky Vám zašleme jednu potvrzenou kopii zpět spolu se zálohovou fakturou.

4. Využijte všechny možnosti k Vaší propagaci
 • Veletrh Gaudeamus Vám nabízí mnoho možností propagace Vaší instituce nad rámec výstavní expozice a přednášek. V ceně stánku jsou všichni vystavovatelé zařazeni do seznamu vystavovatelů na www.gaudeamus.cz, v mobilní aplikaci Gaudeamus Guide a v tištěném i elektronickém katalogu veletrhu.
 • Pokud potvrdíte svoji rezervaci do 15. 6. 2017 budete zařazeni do propagačního katalogu veletrhu, který je rozesílán na všechny SŠ, VŠ, VOŠ a úřady práce v České republice. K této zásilce můžeme přidat i Vaše propagační materiály.
 • Zadejte si seznam Vašich studijních oborů do rejstříku oborů, který je podkladem pro vyhledávač studijních oborů na www.gaudeamus.cz. Návod k vyplnění údajů je k dispozici ZDE.
 • Vyplňte údaje o Vašich fakultách, nebo studijních programech pro větší zviditelnění Vaší instituce. Informace můžete vyplnit do formuláře ZDE.
 • Další možnosti propagace najdete na straně 3 a 4 v objednávce účasti na výstavě.
 • Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, kontaktujte nás na čísle 545 176 136, nebo e-mailem: info@gaudeamus.cz.


ÚČASTNĚTE SE I OSTATNÍCH VELETRHŮ GAUDEAMUS!


[Gaudeamus Nitra]


[Zpět na obsah]

[Formuláře]


Uzávěrka objednávek je 20. září 2017! Po tomto datu se ceny zvyšují o 20%.


Objednávkové formuláře Vám zašleme po potvrzení Vaší rezervace výstavní plochy. Všechny dokumenty včetně příloh si také kdykoliv můžete stáhnout níže na této stránce.

 • Objednávka výstavní plochy: Do objednávky vyplňte Vaše kontaktní a fakturační údaje, vybrané číslo sektoru, velikost rezervované plochy, termín přednášek a další vybavení a služby, které si přejete objednat.
 • Smlouva o účasti na výstavě: Je nedílnou součástí objednávky služeb. Bez podepsané smlouvy nelze rezervaci stánku potvrdit.
 • Objednávka účasti v doprovodného programu "Věda pro život": Vyplňte, pokud si přejete se prezentovat v rámci doprovodného programu Věda pro život.
 • Přihláška do soutěže o nejlepší expozici: Vyplňte, pokud si přejete se účastnit soutěže o nejlepší expozici veletrhu. Pro tři nejlepší expozice je připraveno odměna ve formě slevy na výstavní plochu.
 • Příloha č. 1: Zde můžete určit tvar půdorysu Vaší expozice. Vyplňujte pouze, pokud si přejete nestandardní půdorys nebo objednáváte zázemí na ploše expozice.
 • Příloha č. 2: Obsahuje návod na vložení informací do rejstříku studijních oborů. Vyplňte, pokud potřebujete přidělit nové údaje pro vstup do rejstříku.
 • Příloha č. 3: Zde můžete vyplnit informace o Vašich fakultách nebo studijních programech ke zveřejnění na www.gaudeamus.cz.

OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE VE FORMÁTU PDF:


OBJEDNÁVKOVÉ FORMULÁŘE VE FORMÁTU DOC:


Vyplněnou objednávku účasti na výstavě, smlouvu o účasti na výstavě a případné přílohy prosím zašlete poštou, ve dvou podepsaných vyhotoveních, na adresu organizátora veletrhu. Dokumenty je také možné zaslat nascanované e-mailem na: info@gaudeamus.cz. Dokumenty prosím doručte nejpozději 20. září 2017.

[Zpět na obsah]

[Ceník]Ceny výstavní plochy, veškerého vybavení expozic a souvisejících služeb, jsou uvedeny v ceníku níže. Uvedené ceny jsou platné při doručení objednávky účasti na výstavě do 20. září 2017. Po tomto datu se veškeré ceny navyšují o 20%. V případě zájmu o jakékoliv služby neuvedené v ceníku nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus.cz, rádi Vám připravíme individuální nabídku.


[Zpět na obsah]

[Rozmístění]Seznam vystavovatelů s uvedením čísla expozice a jejich umístěním v pavilonech. Seznam rozmístění vystavovatelů v pavilonech i přehled volné výstavní plochy jsou průběžně aktualizovány.


[Zpět na obsah]

[Přednášky]Přednášky vystavovatelů jsou nejvýznamnějším doprovodným programem veletrhu. Tento doprovodný program každoročně navštíví průměrně 30% všech návštěvníků veletrhu, což z přednášek dělá nejefektivnější způsob předávání informací studentům. Přednášky probíhají ve dvou přednáškových sálech v pavilonu G2 po celou dobu veletrhu.

Pro rezervaci termínu přednášky nás prosím kontaktujte na info@gaudeamus.cz.


[Zpět na obsah]

[Seznam]V seznamu jsou uvedeni vystavovatelé aktuálně přihlášení na veletrh Gaudeamus Brno 2017. Seznam vystavovatelů, jejich kontakty a seznam studijních oborů jsou průběžně aktualizovány dle požadavků vystavovatelů.


[Zpět na obsah]

[Program]Úterý 31. 10. 2017

8:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
9:00Slavnostní zahájení veletrhu
11:00Hodnocení soutěže o nejlepší expozici
16:00Uzavření veletrhu pro veřejnost

Středa 1. 11. 2017

8:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
9:00Hodnocení soutěže o nejlepší expozici
16:00Uzavření veletrhu pro veřejnost
19:00Setkání zástupců vystavujících škol

Čtvrtek 2. 11. 2017

8:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
16:00Uzavření veletrhu pro veřejnost

Pátek 3. 11. 2017

8:00Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost
13:00Závěrečná schůzka vystavovatelů
14:00Uzavření veletrhu pro veřejnost

[Zpět na obsah]

[Instrukce]V této sekci jsou průběžně zveřejňovány důležité informace o průběhu a organizaci veletrhu pro vystavovatele. Aktuální instrukce pro vystavovatele a Provozně bezpečnostní předpisy jsou zveřejňovány přibližně 2 měsíce před akcí.

Důležité termíny:

 • - Změny ve vybavení expozic
 • - Dodání prezentací na objednané přednášky
 • - Objednávky vstupních průkazů
 • 29.10.2017 - Montáž expozic s vlastní výstavbou
 • 30.10.2017 - Přípravný den pro vystavovatele
 • 31. 10. - 3. 11. 2017 - Akce
 • 3.11.2016 - Demontáž expozic

[Zpět na obsah]

[Informace]V této sekci jsou k dispozici prezentace a podkladové materiály z jednotlivých zasedání přípravného výboru veletrhu Gaudeamus.


[Zpět na obsah]

[Vstup]Databáze studijních oborů umožňuje registrovaným vystavovatelům spravovat aktuální seznam oborů pro svoji instituci.