Program přednášek - Gaudeamus® Brno 2017

XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


Úterý 31. 10. 2017

Sál A

9.00 - 9.20Studium v Rakousku
9.25 - 9.55Mendelova univerzita v Brně
10.00 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.15Masarykova univerzita
12.20 - 12.40University of New York in Prague
12.45 - 13.05Technická univerzita v Liberci
13.10 - 13.30Vysoká škola finanční a správní, a.s.
13.35 - 13.45Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.50 - 14.10Prague College
14.15 - 14.35Anglo-americká vysoká škola

Sál B

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.35 - 9.45ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s.
9.50 - 10.10Ostravská univerzita
10.15 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.20Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.50Univerzita Pardubice
12.55 - 13.15Česká zemědělská univerzita v Praze
13.20 - 13.50Centrum vzdělávání všem - poradenství pro studenty
13.55 - 14.15DAAD - Studium v Německu


Středa 1. 11. 2017

Sál A

9.00 - 9.30Studium v Rakousku
9.35 - 9.55Technická univerzita v Liberci
10.00 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.15Masarykova univerzita
12.20 - 12.40University of New York in Prague
12.45 - 13.05Technická univerzita v Liberci
13.10 - 13.40Vysoká škola ekonomická v Praze
13.45 - 13.55Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
14.00 - 14.20Metropolitní univerzita Praha
14.25 - 15.25Univerzita Karlova - Science Slam

Sál B

9.05 - 9.25Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.30 - 10.10Univerzita Pardubice
10.15 - 10.55České vysoké učení technické v Praze
11.00 - 11.20Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.30Ostravská univerzita
12.35 - 12.55Univerzita obrany
13.00 - 13.20Studium v Kanadě
13.25 - 13.55Centrum vzdělávání všem - poradenství pro studenty
14.00 - 14.20Anglo-americká vysoká škola
14.25 - 14.45Mod'Spe Paris


Čtvrtek 2. 11. 2017

Sál A

9.00 - 9.20Studium v Kanadě
9.25 - 9.55Mendelova univerzita v Brně
10.00 - 10.30Univerzita Palackého v Olomouci
10.35 - 10.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.15Masarykova univerzita
12.20 - 12.40Univerzita obrany
12.45 - 13.05Česká zemědělská univerzita v Praze
13.10 - 13.30Vysoká škola finanční a správní, a.s.
13.35 - 13.45Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.50 - 14.20Red Hat
14.25 - 14.45Anglo-americká vysoká škola

Sál B

8.30 - 9.00KýmČímBýt - poradenství pro studenty
9.05 - 9.45Technická univerzita v Liberci
9.50 - 10.10Ostravská univerzita
10.15 - 10.55Univerzita Pardubice
11.00 - 11.20Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.25 - 12.05Vysoké učení technické v Brně
12.10 - 12.30University of New York in Prague
12.35 - 12.55Technická univerzita v Liberci
13.00 - 13.20Prague College
13.30 - 14.30Newton College - Co tě ani na nejlepší VŠ nenaučí, aneb jak si vybrat tu správnou?
14.35 - 14.55Mod'Spe Paris


Pátek 3. 11. 2017

Sál A

9.20 - 9.30Vysoká škola logistiky, o.p.s.
9.35 - 10.05KýmČímBýt - poradenství pro studenty
10.10 - 10.30Odborníci z Masarykovy univerzity radí, jak správně vybrat obor
10.35 - 10.55Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11.00 - 11.30Univerzita Karlova
11.35 - 12.15Masarykova univerzita
12.20 - 12.40Anglo-americká vysoká škola

Sál B

9.15 - 9.35Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - tematická přednáška
9.40 - 10.10Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
10.15 - 10.55Vysoké učení technické v Brně
11.00 - 11.20University of New York in Prague
11.25 - 11.55Studium v Rakousku
12.00 - 12.10Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
13.00 - 14.00Závěrečná schůzka vystavovatelů


Program pedagogického centra

Úterý 31. 10. 2017

9.00 - 9.20Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.25 - 9.45Centrum vzdělávání všem - Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
9.50 - 10.10Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35Vysoké učení technické v Brně
10.40 - 11.00Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15Mendelova univerzita v Brně
12.20 - 12.40Centrum vzdělávání všem - Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
12.45 - 13.05Ostravská univerzita
13.10 - 13.30
13.35 - 13.55


Středa 1. 11. 2017

9.00 - 9.20Mendelova univerzita v Brně
9.25 - 9.45Centrum vzdělávání všem - Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
9.50 - 10.10Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35Univerzita Karlova
10.40 - 11.00Univerzita Palackého v Olomouci
11.05 - 11.25MŠMT ČR – Vysoké školství ČR: Co by se měl budoucí student dozvědět?
11.30 - 11.50Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11.55 - 12.15Univerzita obrany
12.20 - 12.40Centrum vzdělávání všem - Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
12.45 - 13.05Ostravská univerzita
13.10 - 13.30
13.35 - 13.55


Čtvrtek 2. 11. 2017

9.00 - 9.20Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.25 - 9.45Centrum vzdělávání všem - Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
9.50 - 10.10Novinky ve studijní nabídce a přijímacím řízení na Masarykově univerzitě
10.15 - 10.35Univerzita obrany
10.40 - 11.00Mendelova univerzita v Brně
11.05 - 11.25MŠMT ČR – Vysoké školství ČR: Co by se měl budoucí student dozvědět?
11.30 - 11.50Ostravská univerzita
11.55 - 12.15Centrum vzdělávání všem - Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
12.20 - 12.40
12.45 - 13.05
13.10 - 13.30
13.35 - 13.55


Pátek 3. 11. 2017

9.00 - 9.20
9.25 - 9.45Centrum vzdělávání všem - Metody a pomůcky v kariérovém poradenství
9.50 - 10.10Mendelova univerzita v Brně
10.15 - 10.35Centrum vzdělávání všem - Klíčové zdroje pro orientaci v tématech oblasti Člověk a svět práce
10.40 - 11.00
11.05 - 11.25
11.30 - 11.50
11.55 - 12.15