Rozmístění vystavovatelů
na veletrhu Gaudeamus® 2017 v Brně

XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


 • Akademie Sting, o.p.s. (expozice 135)
 • Alfa Agency (expozice 150)
 • Atlas školství (expozice 138)
 • ALBION – jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o. (expozice 164)
 • Anglo-American University (expozice 100)
 • Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko (expozice 104)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (expozice 27)
 • České vysoké učení technické v Praze (expozice 5)
 • Campus France Česká republika (expozice 173)
 • Centrum vzdělávání všem (Centrum kariérového poradenství)
 • CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc (expozice 130)
 • CEVRO Institut, z.ú. (expozice 35)
 • Coolagent Brno (expozice 18)
 • DAAD - Studium v Německu (expozice 136)
 • Dům zahraniční spolupráce (expozice 146)
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (expozice 145)
 • Evropský informační projekt, z. ú. (expozice 123)
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (expozice 154)
 • Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (expozice 140)
 • FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (expozice 11)
 • Fulbright.cz - Education USA (expozice 142)
 • Fond dalšího vzdělávání (expozice 131)
 • Garanční systém finančního trhu (expozice 172)
 • GOODWILL - Vyšší odborná škola, s.r.o. (expozice 139)
 • HZ Learning, Čína (expozice 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118)
 • HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko (expozice 105)
 • Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice (expozice 9)
 • INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. (expozice 21)
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (expozice 151)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (expozice 28)
 • Kým čím být, z.s. - Kariérové poradenství (Centrum kariérového poradenství)
 • Masarykova univerzita (expozice 3)
 • Mendelova univerzita v Brně (expozice 22, Z1)
 • Metropolitní univerzita Praha (expozice 163)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (expozice 127)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (expozice 156)
 • Národní ústav pro vzdělávání (expozice 171)
 • NEWTON College, a.s. (expozice 32)
 • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště (expozice 155)
 • Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace (expozice 143)
 • Ostravská univerzita (expozice 13)
 • Paneurópska vysoká škola, Slovensko (expozice 120)
 • Prague College (expozice 16)
 • Prokariéra, s.r.o. (Centrum kariérového poradenství)
 • Profesia (Centrum kariérového poradenství)
 • Red Hat Czech s.r.o. (expozice 20)
 • Ročenkomat (expozice 157)
 • Skupina ČEZ (expozice 31)
 • STUDENT AGENCY k.s. (expozice 38)
 • STUDIUM V ĆÍNĚ (expozice 1)
 • Studium v Rakousku (expozice 108)
 • Scandinavian Study (expozice 25)
 • Slezská univerzita v Opavě (expozice 126)
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko (expozice 125)
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (expozice 36)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (expozice 122)
 • Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. (expozice 168)
 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. (expozice 107)
 • Technická univerzita v Liberci (expozice 101)
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (expozice 147)
 • Tutor, s.r.o. (expozice 129)
 • UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (expozice 7)
 • University College Birmingham, Velká Británie (expozice 37)
 • University of New York in Prague (expozice 12, 15)
 • Univerzita Hradec Králové (expozice 174)
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (expozice 103)
 • Univerzita Karlova (expozice 6, 34, Z4)
 • Univerzita obrany (expozice 8)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (expozice 23)
 • Univerzita Pardubice (expozice 121)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (expozice 14)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (expozice 33)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice 4)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (expozice 119)
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s. (expozice 128)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (expozice 106)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (expozice 29)
 • Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (expozice 149)
 • Vysoká škola logistiky, o.p.s. (expozice 141)
 • Vysoká škola obchodní a hotelová (expozice 124)
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (expozice 120)
 • Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (expozice 120)
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (expozice 162)
 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (expozice 10)
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (expozice 152)
 • VysokeSkoly.cz (expozice 26)
 • Vysoké učení technické v Brně (expozice 2, 24)
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (expozice 165)
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace (expozice 166)
 • Vyšší odborná škola grafická, s.r.o. (expozice 134)
 • Vyšší odborná škola publicistiky (expozice 102)
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (expozice 144)
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace (expozice 153)
 • Youradio (expozice Z2)
 • www.scio.cz, s.r.o. (expozice 17)
 • Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (expozice 30)


Expozice v doprovodném programu Věda pro život:
 • České vysoké učení technické v Praze (expozice 5)
 • Mendelova univerzita v Brně (expozice 22, Z1)
 • Masarykova univerzita (expozice 3)
 • Univerzita Karlova (expozice 6, Z4)
 • Univerzita obrany (expozice 8)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (expozice 23)
 • Univerzita Pardubice (expozice 121)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (expozice 4)
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s. (expozice 128)


Centrum kariérového poradenství:
 • Centrum vzdělávání všem (Centrum kariérového poradenství)
 • Kým čím být, z.s. - Kariérové poradenství (Centrum kariérového poradenství)
 • Prokariéra, s.r.o. (Centrum kariérového poradenství)
 • Profesia (Centrum kariérového poradenství)


Aktuální přehled volné výstavní plochy (rastr pavilonů G1 a G2)