Rozmístění vystavovatelů
na veletrhu Gaudeamus® 2017 v Brně

XXIV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
GAUDEAMUS 2017, 31. října - 3. listopadu 2017, výstaviště Brno, pavilony G1 a G2


 • ACandC Public Relations (sektor 224)
 • Akademie Sting, o.p.s. (sektor 252)
 • Alfa Agency (sektory 209, 243, 244)
 • Atlas školství (sektor 260)
 • ALBION – jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o. (sektor 216)
 • Anglo-American University (sektor 240)
 • Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švýcarsko (sektor 276)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (sektor 115)
 • České vysoké učení technické v Praze (sektor 106)
 • Campus France Česká republika (sektory 225, 226, 227)
 • Centrum vzdělávání všem (Centrum kariérového poradenství)
 • CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc (sektor 273)
 • CEVRO Institut, z.ú. (sektor 139)
 • DAAD - Studium v Německu (sektor 253)
 • Dům zahraniční spolupráce (sektor 262)
 • Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní (sektor 263b)
 • Evropský informační projekt, z. ú. (sektor 255)
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (sektor 270)
 • Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (sektor 258)
 • FestAD - Výukový festival Architektury a Designu (sektor 113)
 • Fulbright.cz - Education USA (sektor 256)
 • Fond dalšího vzdělávání (sektor 248)
 • GOODWILL - Vyšší odborná škola, s.r.o. (sektor 259)
 • HTMi - Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko (sektor 232)
 • Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice (sektor 138)
 • INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. (sektor 127)
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (sektor 268)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (sektor 125)
 • Kým čím být, z.s. - Kariérové poradenství (Centrum kariérového poradenství)
 • Masarykova univerzita (sektor 102)
 • Mendelova univerzita v Brně (sektory 112, Z1)
 • Metropolitní univerzita Praha (sektor 215)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (sektor 237)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (sektor 269)
 • Národní ústav pro vzdělávání (sektor 223)
 • NEWTON College, a.s. (sektor 133)
 • Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace (sektor 207)
 • Ostravská univerzita (sektor 109)
 • Paneurópska vysoká škola, Slovensko (sektory 204, 241, 242)
 • Prague College (sektor 123)
 • Prokariéra, s.r.o. (Centrum kariérového poradenství)
 • Red Hat Czech s.r.o. (sektor 126)
 • Ročenkomat (sektor 208)
 • Skupina ČEZ (sektor 132)
 • STUDENT AGENCY k.s. (sektor 131)
 • STUDIUM V ĆÍNĚ (sektor 101)
 • Studium v Rakousku (sektor 233, 234)
 • Scandinavian Study (sektor 136, 137)
 • Slezská univerzita v Opavě (sektor 235)
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovensko (sektor 230)
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko (sektor 134)
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. (sektor 254)
 • Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. (sektor 220)
 • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s. (sektor 201)
 • Technická univerzita v Liberci (sektor 200)
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovensko (sektory 264, 265, 266)
 • Tutor, s.r.o. (sektor 202)
 • UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (sektor 110)
 • University College Birmingham, Velká Británie (sektor 116)
 • University of New York in Prague (sektory 117, 120)
 • Univerzita Hradec Králové (sektory 228, 229)
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (sektor 247)
 • Univerzita Karlova (sektory 130, 108, Z4)
 • Univerzita obrany (sektory 121, 122, 139)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sektor 107)
 • Univerzita Pardubice (sektor 203)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (sektor 111, 119)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (sektor 138)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (sektory 104, 118)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (sektor 236)
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s. (sektor 238)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (sektor 231)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (sektor 128)
 • Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. (sektor 267)
 • Vysoká škola logistiky, o.p.s. (sektor 257)
 • Vysoká škola obchodní a hotelová (sektor 275)
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (sektor 204, 241, 242)
 • Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (sektor 204, 241, 242)
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (sektor 214)
 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (sektor 140)
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (sektory 205, 274)
 • VysokeSkoly.cz (sektor 114)
 • Vysoké učení technické v Brně (sektory 103, 135)
 • Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. (sektor 217)
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace (sektor 218)
 • Vyšší odborná škola grafická, s.r.o. (sektor 251)
 • Vyšší odborná škola publicistiky (sektor 239)
 • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace (sektor 271)
 • Youradio (sektor Z2)
 • www.scio.cz, s.r.o. (sektor 105)
 • Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko (sektor 129)


Expozice v doprovodném programu Věda pro život:
 • České vysoké učení technické v Praze (sektor 106)
 • Mendelova univerzita v Brně (sektory 112, Z1)
 • Masarykova univerzita (sektor 102)
 • Univerzita Karlova (sektory 108, Z4)
 • Univerzita obrany (sektory 121)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (sektor 107)
 • Univerzita Pardubice (sektor 203)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (sektor 118)
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s. (sektor 238)


Centrum kariérového poradenství:
 • Centrum vzdělávání všem (Centrum kariérového poradenství)
 • Kým čím být, z.s. - Kariérové poradenství (Centrum kariérového poradenství)
 • Prokariéra, s.r.o. (Centrum kariérového poradenství)
 • Profesia (Centrum kariérového poradenství)


Aktuální přehled volné výstavní plochy (rastr pavilonů G1 a G2)