Gaudeamus® 2017

Fakulta strojního inženýrství
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta strojního inženýrství
VUT v Brně
Ulice Technická 2896/2
PSČ 616 69
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 142 135
Fax 541 142 222
E-mail studium@fme.vutbr.cz
Web www.fme.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení 19. - 22. 6. 2017
Forma přijímacích zkoušek SCIO testy, vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Matematika, fyzika
Vzor přijímacích zkoušek www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ukazka.html?p=f , www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ukazka.html?p=m

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce31. 3. 2017
Poplatek za podání přihlášky 550,- Kč, 600,- Kč , 21 EUR
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Matematika, fyzika, matematika+
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 2. 12. 2017, 13. 1. 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: