Gaudeamus® 2017

Fakulta informačních technologií
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta informačních technologií
VUT v Brně
Ulice Božetěchova 2
PSČ 612 00
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 141 145, 541 141 143
Fax
E-mail studijni@fit.vutbr.cz
Web www.fit.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky NE
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení
Forma přijímacích zkoušek SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíceBřezen
Poplatek za podání přihlášky
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 1 608
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 800
Úspěšnost přijetí v minulém období 50 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří Leden
Organizujeme přípravné kurzy NE

Komentář a specifické požadavky: