Gaudeamus® 2017

Fakulta stavební
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta stavební
VUT v Brně
Ulice Veveří 95
PSČ 602 00
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 147 127
Fax 549 245 147
E-mail klimova.j@fce.vutbr.cz
Web www.fce.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen (u Architektury ještě talent. zkouška v únoru)
Forma přijímacích zkoušek Písemný elektronický test
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Matematika, fyzika (u Architektury MAT, DG a odborná rozprava)
Vzor přijímacích zkoušek www.fce.vutbr.cz/prijimacky/P_BSP_testy.asp

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíceBřezen (u Architektury 15.12.)
Poplatek za podání přihlášky 400,-/550,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 2 309
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 1 911
Úspěšnost přijetí v minulém období 83 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří Listopad, leden
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: