Gaudeamus® 2017

Fakulta podnikatelská
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta podnikatelská
VUT v Brně
Ulice Kolejní 2906/4
PSČ 612 66
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 142 648, 541 143 386
Fax
E-mail studijni@fbm.vutbr.cz
Web www.fbm.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Květen 2017 (Bc.), červen 2017 (Ing.)
Forma přijímacích zkoušek
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce31. 3. 2017
Poplatek za podání přihlášky 550,- el., 600,- papír.
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 2 445
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 1 222
Úspěšnost přijetí v minulém období 50 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 12. 1. 2017, 3. 2. 2017
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: