Gaudeamus® 2017

Fakulta architektury
VUT v Brně

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta architektury
VUT v Brně
Ulice Poříčí 273/5
PSČ 639 00
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 146 620
Fax
E-mail studium@fa.vutbr.cz
Web www.fa.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Leden
Forma přijímacích zkoušek SCIO testy, ústní pohovor, talentové zkoušky
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce30. 11. 2017
Poplatek za podání přihlášky 550,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 377
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 102
Úspěšnost přijetí v minulém období 27 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Libovolně
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 1. 11. 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: