Gaudeamus® 2017

Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ulice Palackého tř. 1946/1
PSČ 612 42
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 562 442-4
Fax
E-mail fvl@vfu.cz
Web www.fvl.vfu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Biologie, chemie
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. února 2017
Poplatek za podání přihlášky 500 Kč
Počet zájemců o magisterské presenční studium 819
Počet přijatých v magisterském presenčním studiu 140
Úspěšnost přijetí v minulém období 17 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Biologie, chemie
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,00 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia a při maturitní zkoušce (za podmínky, že složil maturitní zkoušku z českého jazyka). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch.