Gaudeamus® 2017

Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ulice Palackého tř. 1946/1
PSČ 612 42
Město Brno
Kraj Jihomoravský
Stát Česká republika
Telefon 541 562 797-8
Fax
E-mail fvhe@vfu.cz
Web www.fvhe.vfu.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam
BAKALÁŘSKÉ PRES. A KOMB. STUDIUM obor: Bezpečnost a kvalita potravin
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Biologie, chemie
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presen. a komb. studium 226
Počet přijatých v bakalářském presen. a komb. studiu 81
Úspěšnost přijetí v minulém období 36 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Biologie, chemie
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia (za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch. O přijetí uchazeče rozhoduje pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledky písemných testů a hodnocení aktivit nad rámec středoškolského studia) a limit přijímaných studentů.
BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM obor: Ochrana zvířat a welfare
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Biologie, chemie
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 292
Počet přijatých v bakalářském prezenčním studiu 70
Úspěšnost přijetí v minulém období 24 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Biologie, chemie
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia (za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch. O přijetí uchazeče rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledky písemných testů a hodnocení aktivit nad rámec základního středoškolského studia) a limit přijímaných studentů.
BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM obor: Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Biologie, chemie
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 32
Počet přijatých v bakalářském prezenčním studiu 15
Úspěšnost přijetí v minulém období 47 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Biologie, chemie
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia (za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch. O přijetí uchazeče rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledky písemných testů a hodnocení aktivit nad rámec základního středoškolského studia) a limit přijímaných studentů.
MAGISTERSKÉ PRESENČNÍ STUDIUM obor: Veterinární hygiena a ekologie
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty Biologie, chemie
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o magisterské presenční studium 408
Počet přijatých v magisterském presenčním studiu 129
Úspěšnost přijetí v minulém období 32 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) Biologie, chemie
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Přijímací zkoušky se nemusí účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu do 1,25 v každém ze čtyř hodnocených ročníků studia (za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka). Tito uchazeči získávají maximální počet bodů za přijímací zkoušku a prospěch. O přijetí uchazeče rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů (zahrnuje hodnocení prospěchu z předchozího studia, výsledky písemných testů a hodnocení aktivit nad rámec základního středoškolského studia) a limit přijímaných studentů.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PRESENČNÍ STUDIUM obor: Bezpečnost a kvalita potravin
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o navazující magisterské presen. studium 104
Počet přijatých v navazujícím magisterském presen. studiu 40
Úspěšnost přijetí v minulém období 38 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) hygiena a technologie potravin, kvalita a bezpečnost potravin
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: Při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro obor Bezpečnost a kvalita potravin se uchazeč posuzuje zejména podle výsledků písemného přijímacího testu z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, resp. hygieny, technologie a ekologie potravin.
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PRESENČNÍ STUDIUM obor: Ochrana zvířat a welfare
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Červen 2017
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsícedo 15. března 2017
Poplatek za podání přihlášky 500,- Kč
Počet zájemců o navazující magisterské presen. studium 71
Počet přijatých v navazujícím magisterské presen. studiu 50
Úspěšnost přijetí v minulém období 70 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 3. února 2017
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: Při přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu pro obor Ochrana zvířat a welfare se uchazeč posuzuje zejména podle výsledků písemného přijímacího testu z oblasti zdraví zvířat.