Gaudeamus® 2017

Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Hněvotínská 3
PSČ 775 15
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 632 009
Fax
E-mail ivana.klosova@upol.cz
Web www.lf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení 12. 6. 2018
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/lf/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2018
Poplatek za podání přihlášky 650,- Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 2 994
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 20. 1. 2018
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: