Gaudeamus® 2017

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Tř.Svobody 8
PSČ 771 11
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 632 852
Fax
E-mail romana.schneeweissova@upol.cz
Web www.fzv.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení 1. 6. - 19. 6.
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FZV/prijimacky/FINAL_aktual_okruhy_pr_zk_09_10.pdf

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2015
Poplatek za podání přihlášky 560 Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 17. 1. 2015
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: