Gaudeamus® 2017

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Hněvotínská 3
PSČ 775 15
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 632 855
Fax 585 632 852
E-mail alena.cholinska@upol.cz
Web www.fzv.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení červen 2018
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, dle prospěchu ze SŠ
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FZV/prijimacky/FINAL_aktual_okruhy_pr_zk_09_10.pdf

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2018
Poplatek za podání přihlášky 650 Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 1 200
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 180
Úspěšnost přijetí v minulém období 15 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) biologie, fyzika, chemie, ZSV
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 20. 1. 2018
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Možnost přijetí ke studiu bez přijímacích zkoušek na základě výborného středoškolského prospěchu - bližší informace viz webové stránky fakulty.