Gaudeamus® 2017

Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Tř. Míru 115
PSČ 771 11
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 636 009
Fax 585 412 899
E-mail dekanat.ftk@upol.cz
Web www.ftk.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Duben, květen
Forma přijímacích zkoušek Talentové zkoušky, vlastní forma testů, jiné: ústní
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/ftk/prijimaci-rizeni/

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2015
Poplatek za podání přihlášky 530 Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 17. 1. 2015
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: