Gaudeamus® 2017

Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Tř. Míru 117
PSČ 771 11
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 636 080, 585 636 090
Fax
E-mail dekanat.ftk@upol.cz
Web www.ftk.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení Duben-červen 2018
Forma přijímacích zkoušek Talentové zkoušky, vlastní forma testů, pohovor, SCIO testy
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/ftk/prijimaci-rizeni/

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2018
Poplatek za podání přihlášky
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 1 225
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 450
Úspěšnost přijetí v minulém období 37 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: