Gaudeamus® 2017

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Křížkovského 10
PSČ 772 00
Město Olomouc
Kraj Olomoucký
Stát Česká republika
Telefon 585 631 011
Fax
E-mail studijni.ff@upol.cz
Web www.ff.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky ANO
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení
Forma přijímacích zkoušek Vlastní forma testů, SCIO testy, pohovor, jiné
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek www.upol.cz/fakulty/ff/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c9037

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce28. 2. 2018
Poplatek za podání přihlášky 650,-Kč
Počet zájemců o bakalářské presenční studium 3 984
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu 1 284
Úspěšnost přijetí v minulém období 32 %

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů) český jazyk, cizí jazyk, ZSV, historie...matematika
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří univerzitní
Organizujeme přípravné kurzy ANO

Komentář a specifické požadavky: Informace k přijímacímu řízení k dispozici na www.ff.upol.cz