Gaudeamus® 2017

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
Název Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Ulice Odbojárov 10
PSČ 820 05
Město Bratislava
Kraj Bratislavský
Stát Slovensko
Telefon +421 250 117 528
Fax
E-mail jan.papula@fm.uniba.sk
Web www.fm.uniba.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žádný
Obory, které lze na fakultě studovat Seznam

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky
Měsíc, kdy proběhne přijímací řízení
Forma přijímacích zkoušek
Zaměření přijímacích zkoušek na předměty
Vzor přijímacích zkoušek

PŘIHLÁŠKA A PRAVDĚPODOBNOST PŘIJETÍ
Podat přihlášku nejpozději do konce měsíce
Poplatek za podání přihlášky
Počet zájemců o bakalářské presenční studium
Počet přijatých v bakalářském presenčním studiu
Úspěšnost přijetí v minulém období

OSTATNÍ DOPORUČENÍ
Doporučujeme maturovat z předmětu(ů)
Měsíc, kdy proběhne den otevřených dveří
Organizujeme přípravné kurzy

Komentář a specifické požadavky: